Föreläsares presentationer på Endodiabetes mötet i Uppsala för en tid sedan
finns nu på www utan lösenord.

https://www.endodiabetes.se/presentationer/

Hemsidan uppdateras kontinuerligt
allt eftersom presentationerna kommer in

Nyhewtsinfo
www red DiabetologNyttLäkemedelsverket: ”Fortsätt ta blodtrycksläkemedel”

19 mars 2020
Det finns i nuläget inga belägg för att blodtryckssänkare som ACE-hämmare och A-II-blockerare skulle påverka sjukdomsförloppet vid en covid-19-infektion, menar Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har nu analyserat farhågorna som

...

A statement from the International Society of Hypertension on COVID-19

  

16 March 2020
 

The International Society of Hypertension (ISH) is aware of concern raised by speculation, which was amplified by the media and which suggested that hypertension (raised blood pressure) increases susceptibility to

...

Det är många frågor som dyker upp.

Från ett antal diabeteskollegor i en mail-växling har nedan tagits upp

  1. Flera diabetesmottagningar försöker i stor utsträckning nyttja digitala kontakter istället för konventionella fysiska besök. Ansvariga på enheterna har gått igenom och går igenom sina
...

Förbundsstyrelsen

Det är den förtroendevalda förbundsstyrelsen som leder Diabetesförbundets arbete mellan riksstämmoåren.

Styrelsen består av 10 ledamöter och leds av förbundsordförande Thomas Löfvenius. Mandattiden för förbundsstyrelsen är tre år där ledamöter och ordförande väljs vid varje

...

Vid årsmötet 2020 03 12 valdes

NY STYRELSE från 2020 03 12 

Magnus Löndahl, Lund, ordförande
Stefan Jansson, Örebro, vice ordförande
Neda Rajamand Ekberg, Stockholm, ledamot, vetenskaplig sekreterare
Sophia Rössner, Stockholm, sekreterare                             
Margareta Hellgren, Skövde, kassör
Stig Attvall, Göteborg,

...

Förteckning över Svensk Förening för Diabetologis utmärkelser för verksamhetsåret 2019

Utmärkelserna delades ut vid EndoDiab-mötet Uppsala.

• Årets kliniska avhandling

Utmärkelsen Årets kliniska avhandling kan tilldelas person som disputerat under föregående år. Genom sökning i

...

Det finns ett nätverk i Europa av specialister i allmänmedicin och en skandinavisk subgrupp, vari ingår flera diabetes-engagerade allmänmedicinare.

Nedtill finns en färsk artikel som tar upp det som diskuterades på ett europeiskt möte för någon vecka sedan. 

 

Här ges förslag hur metformin ska

...

En studie i British Medical Journal har granskat mäns respektive kvinnors ordval i de egna vetenskapliga publikationerna. Och det är skillnad. När den ansvarige författaren är man är ord som ”unik”, ”lovande” och ”excellent” vanligare. Och, det kan ha betydelse, menar till exempel

...

Oral hygiene may be a key factor in diabetes risk, new data from a Korean national health database suggest.

"Frequent toothbrushing may be an attenuating factor for the risk of new-onset diabetes, and the presence of periodontal disease and increased number of missing teeth may be augmenting

...

Med anledning av corona viruset

 

Som arrangör och ansvarig för konferensen Endodiabetes 11-13/3 Uppsala

följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer och restriktioner. 

 

I dagsläget planeras konferensen att genomföras enligt plan.

Vi håller oss uppdaterade och följer nationella riktlinjer

 

Organisationskommitten

...

wWe are here to share even more highlights.

 

  1.  Control-IQ vs. Basal-IQ – how do they compare?

In an “extension” of the Control-IQ trial in adults (presented at ADA 2019), researchers compared the time in rangeand A1C of people using Control-IQ and those using Basal-IQ. Control-IQ is Tandem’s new

...

Kunskapsområdet diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna. 

Nationell arbetsgrupp diabetes har ett

...

International Diabetes Federation (IDF) is pleased and proud to communicate March 3 that the theme for World Wide and World Diabetes Day (WDD) Nov 14 2020 is

The Nurse and diabetes.”

 

Activities and materials developed

for the campaign will align with the WHO year of the Nurse and Midwife and aim

...

Fetmakirurgi effektivt även vid tidigt utvecklad fetma

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, före 20 års ålder, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs

...

Gåtan med metabola minnet förklarad?

Resultatet av två stora amerikanska studier för nästan 30 år sedan var på många sätt banbrytande. De bevisade att intensiv blodsockerkontroll avsevärt minskade risken för komplikationer. Det var inte så förvånande men att effekten skulle kvarstå flera år var

...

Ny kampanj från Ung Diabetes för att öka kunskapen om känningar 

Pressmeddelande   •   Mars 31

Rädslan och oron för en känning är stor bland unga med typ-1 diabetes, största oron är att drabbas av insulinkoma och som gör att man blir helt beroende av omgivningen och deras agerande.

Ung Diabetes vill

...

INTERVJU OM VAD MAN SKALL TÄNKA PÅ INNAN, UNDER OCH EFTER EN GRAVIDITET

Diabetessjuksköterskan Ulrika från specialistmödravården berättar om teknikens hjälp vid graviditet, insulinbehov, förlossning och mycket mer kring typ 1 diabetes och graviditet.

DIABETESSJUKSKÖTERSKA ULRIKA SANDGREN ARBETAR PÅ

...

Dagens Medicins förhoppning är att rapporten Vården – aktuell status väcker nyfikenhet och kommer till nytta.

Goda medicinska resultat kan inspirera till förbättringar och nytänk.

I 79 tabeller listas resultat i medicinsk kvalitet på landets akutsjukhus, från toppen till botten. Det är indikatorer om

...

Reflektion

Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog, docent. Enheten för Klinisk nutrition och Regionalt Obesitascentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Dieter blir ofta populära genom att personer delger sina erfarenheter eller tro kring dietens fördelar för vikt och hälsa. Genom att klä

...
Sannolikt dricker många personer med övervikt och/eller diabetes läsk som är sötad med konstgjort sötningsmedel. Det är ett enkelt sätt att minska intaget av socker och därmed av kalorier. Men nu visar en stor undersökning att det kanske ändå inte är en så god idé.
 
De som regelbundet dricker
...

Diabetes typ 1 hos barn och vuxna

Läkartidninhgen arrangerar


Onsdag, 22 maj • 09.00 - 17.00
Ingenjörshuset • Regeringsgatan 46, Stockholm

 

I Sverige har 50 000 personer diabetes typ 1. Av dessa är 7 000 under 18 år, vilket gör att Sverige tillhör de länder i världen med högst förekomst av barn som har typ

...

Årets prekliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Antonio Molinaro, Göteborg

 

Årets kliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Aidin Rawshani, Göteborg

 

30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.

Blommor och diplom överräcktes i samband med

...

Hedersledamot 2019

Svensk Förening för Diabetologi SFD

Claes Göran Östensson 

Claes-Göran är en av de personer som i Sverige bidragit mest till diabetologins utveckling. Claes Görans breda anslag med klinik i botten, en imponerande forskargärning, ett regionalt arbete med det sk 4D projektet för

...
Förra veckan publicerades en studie i PNAS där KI-forskare funnit en mekanism som kan förklara den försämrade sårläkningen vid diabetes. 
 
Forskarna tror att den identifierade signalvägen kan bli ett attraktivt nytt mål för behandling av diabetiska fotsår. V
 

Forskare vid Karolinska Institutet har

...