Vid årsmötet 2020 03 12 valdes

NY STYRELSE från 2020 03 12 

Magnus Löndahl, Lund, ordförande
Stefan Jansson, Örebro, vice ordförande
Neda Rajamand Ekberg, Stockholm, ledamot, vetenskaplig sekreterare
Sophia Rössner, Stockholm, sekreterare                             
Margareta Hellgren, Skövde, kassör
Stig Attvall, Göteborg, ledamot, redaktör Diabetolognytt
Frida Sundberg, Göteborg, ledamot, representant Barnläkarföreningen
Soffia Gudbjörnsdottir, Göteborg, ledamot Registeransvarig NDR
Niclas Abrahamsson, Uppsala, ledamot
Jarl Hellman, Uppsala, ledamot

Valberedning SFD från 2020 03 12
Michael Alvarsson, Stockholm
Mona Landin-Olsson, Lund
David Nathanson, Stockholm

Styrelsen SFD

Magnus Löndahl

Medicinska Fakulteten Institutionen för kliniska vetenskaper 
Skånes Universitetssjukhus
Endokrinologen
Lasarettsgatan 15
221 85 Lund

Stefan Jansson

Brickebackens Vårdcentral
Granrisvägen 23
702 35 Örebro

Neda Rajamand Ekberg

Diabetes och Metabolism,
Patientområde Endokrinologi och Njurmedicin,
Tema Inflammation och Infektion 

Karolinska Universitetssjukhuset
17176 Stockholm

Stig Attvall

Diabetes
SU/Sahlgrenska Akademin
413 45 Göteborg

Soffia Gudbjörnsdottir

Nationella Diabetsregistret
Registercentrum VGR
413 45 Göteborg

Frida Sundberg

Centrum för pediatrisk tillväxtforskning
Avdelningen för pediatrik
Institutionen för kliniska vetenskaper
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Niclas Abrahamsson

Endokrinsektionen, Specialmedicin
Ingång 40, plan 1
Akademiska sjukhuset i Uppsala
75185 Uppsala

Jarl Hellman

Endokrinsektionen, Specialmedicin
Ingång 40 plan 1 Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala

Margareta Hellgren

Skaraborgs-institutet, Skövde,
Närhälsan Skövde,
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa,
Göteborgs Universitet,            
405 30 Göteborg 

 

Sophia Rössner

Karolinska universitetssjukhuset 
Huddinge 
Stockholm 

 

Nyhetsinfo
www red DiabetologNyt