Föreläsares presentationer på Endodiabetes mötet i Uppsala för en tid sedan
finns nu på www utan lösenord.

https://www.endodiabetes.se/presentationer/

Hemsidan uppdateras kontinuerligt
allt eftersom presentationerna kommer in

Nyhewtsinfo
www red DiabetologNytt