Fetmakirurgi effektivt även vid tidigt utvecklad fetma

Kirurgisk behandling av fetma är lika effektivt för individer som utvecklat sjukdomen tidigt, före 20 års ålder, som för dem som utvecklat fetma senare i livet, visar en studie från Göteborgs universitet.

Resultaten publiceras i tidskriften Diabetes Care, och bygger på data från SOS-studien, Swedish Obese Subjects, som startades 1987 och leds och koordineras från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Den nu aktuella studien omfattar uppgifter om totalt 4 026 vuxna individer som utvecklat fetma. Hälften var fetmaopererade och hälften utgjorde kontrollgrupp. Vardera gruppen var uppdelad i tre undergrupper – normalvikt, övervikt och fetma – utifrån deltagarnas kroppsmasseindex, BMI, vid 20 års ålder.

Forskarna undersökte sedan om det var någon skillnad i effekterna av kirurgisk fetmabehandling hos dem som utvecklat fetma före 20 års ålder jämfört med dem som utvecklade fetma senare i livet.

Resultaten inte de förväntade

En av medförfattarna i studien är Johanna Andersson Assarsson, medicine doktor, forskare och studiekoordinator för SOS-studien.

– Vi var något förvånade över resultaten. Eftersom gruppen som utvecklat fetma redan vid 20 års ålder har haft en längre exponering för fetma och dess risker, hade vi förväntat oss att denna grupp skulle ha sämre effekt av kirurgisk fetmabehandling med avseende på viktnedgång och fetmarelaterade följdsjukdomar, men så var det inte, säger hon, och fortsätter:

– Gruppen som hade fetma vid 20 års ålder hade tvärtom något större viktnedgång efter kirurgi och det var ingen skillnad i effekterna på diabetes, diabeteskomplikationer, hjärt-kärlsjukdom eller cancer, jämfört med individer som utvecklade fetma senare i livet.

Viktigt för personer med fetma

För många sjukdomar är det fördelaktigt att behandla tidigt, men individer med tidigt utvecklad fetma har ofta haft sin sjukdom under lång tid när man överväger kirurgisk behandling. Det har ibland spekulerats om att dessa individer skulle ha en sämre effekt av kirurgisk fetmabehandling eftersom de haft en längre exponering för fetmans negativa påverkan på hälsan.

– Här visar vi att så inte är fallet, och vi tycker att det är viktigt att informationen når både de som överväger kirurgisk fetmabehandling och till sjukvårdspersonal som behandlar patienter med fetma, säger Johanna Andersson Assarsson.

Press release från Göteborgs Universitet

Vetenskaplig artikel:

Effects of Bariatric Surgery in Early- and Adult-Onset Obesity in the Prospective Controlled Swedish Obese Subjects Study ; Diabetes Care

https://care.diabetesjournals.org/content/early/2020/01/22/dc19-1909

Effects of Bariatric Surgery in Early- and Adult-Onset Obesity in the Prospective Controlled Swedish Obese Subjects Study

Felipe M. Kristensson, Johanna C. Andersson-Assarsson, Per-Arne Svensson, Björn Carlsson, Markku Peltonen, Lena M.S. Carlsson

Abstract

OBJECTIVE Bariatric surgery is an effective treatment for obesity, but it is unknown if outcomes differ between adults with early- versus adult-onset obesity. We investigated how obesity status at 20 years of age affects outcomes after bariatric surgery later in life.

RESEARCH DESIGN AND METHODS The Swedish Obese Subjects study is a prospective matched study performed at 25 surgical departments and 480 primary health care centers. Participants aged 37–60 years with BMI ≥34 kg/m2 (men) or ≥38 kg/m2 (women) were recruited between 1987 and 2001; 2,007 participants received bariatric surgery and 2,040 usual care. Self-reported body weight at 20 years of age was used to stratify patients into subgroups with normal BMI (<25 kg/m2), overweight (BMI 25–29.9 kg/m2), or obesity (BMI ≥30 kg/m2). Body weight, energy intake, and type 2 diabetes status were examined over 10 years, and incidence of cardiovascular and microvascular disease was determined over up to 26 years using data from health registers.

RESULTS There were small but statistically significant differences in reduction of body weight among the subgroups after bariatric surgery (interaction P = 0.032), with the largest reductions among those with obesity aged 20 years. Bariatric surgery increased type 2 diabetes remission (odds ratios 4.51, 4.90, and 5.58 in subgroups with normal BMI, overweight, or obesity at 20 years of age, respectively; interaction P = 0.951), reduced type 2 diabetes incidence (odds ratios 0.15, 0.13, and 0.15, respectively; interaction P = 0.972), and reduced microvascular complications independent of obesity status at 20 years of age (interaction P = 0.650). The association between bariatric surgery and cardiovascular disease was similar in the subgroups (interaction P = 0.674). Surgical complications were similar in the subgroups.

CONCLUSIONS The treatment benefits of bariatric surgery in adults are similar regardless of obesity status at 20 years of age.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt