Diabetes typ 1 hos barn och vuxna

Läkartidninhgen arrangerar


Onsdag, 22 maj • 09.00 - 17.00
Ingenjörshuset • Regeringsgatan 46, Stockholm

 

I Sverige har 50 000 personer diabetes typ 1. Av dessa är 7 000 under 18 år, vilket gör att Sverige tillhör de länder i världen med högst förekomst av barn som har typ 1-diabetes.

Vid detta heldagsseminarium uppdaterar vi er på det senaste inom epidemiologi, diagnostik och behandling av typ 1-diabetes. Vi får även ta del av fallbeskrivningar och flera intressanta nya rön inom området, samt en uppdatering på det senaste inom utvecklingen av läkemedel och medicinskteknisk utrustning på området.

Välkommen till en intressant dag!

Lättare lunch och kaffe ingår.

Anmäl dig här!

Preliminärt program den 22 maj


09.00-10.00 Kaffe och registrering


10.00-10.05 Välkomna!


10.05-10.30 Aktuell epidemiologi för typ 1-diabetes. Senior professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitetssjukhus.


10.30-11.15 Akut insjuknande hos barn – fall, klinik och handläggning. Barnläkare Frida Sundberg, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Akut insjuknande hos vuxna – fall, klinik och handläggning. TBA


11.15-11.45 Insulin, pumpar och monitorering. Anna Lindholm-Olinder, diabetessjuksköterska, Södersjukhuset. 


11.45-12.15 Typ 2-läkemedel vid typ 1-diabetes hos barn och vuxna. Professor Thomas Nyström, Södersjukhuset, Karolinska institutet.


12.15-13.00 Lunch


13.00-13.30 Fysisk aktivitet och diabetes typ 1. Dietist Stig Mattson, doktorand Örebro universitet.


13.30-14.00 Kost och nutrition. Dietist Elisabeth Jelleryd


14.00-14.30 Nationella diabetesregistret. Karin Åkesson, barnläkare och adj. professor Soffia Gudbjörnsdottir Göteborgs universitet.


14:30-15:00 Nya rön 1: Bättre diabetesdiagnostik - BDD-studien. Adj. professor Annelie Carlsson, Lunds universitet.


15:00-15.30 Kaffepaus


15:30-16:00 Nya rön 2: Patofysiologin vid typ 1 diabetes. Docent Oskar Skog, Uppsala universitet.


16:00-16:30 Nya rön 3: Ögat som verktyg för att studera och behandla diabetes. Lisa Juntti-Berggren och Per-Olof Berggren, båda professorer vid Karolinska institutet

16:30-17.00 Sammanfattning

Moderator och programansvarig: Professor Mikael Norman, Karolinska institutet och Läkartidningen.

 

Anmälan och mer info

https://magnetevent.se//Event/diabetes-typ-1-28507/#31008

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt