Årets prekliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Antonio Molinaro, Göteborg

 

Årets kliniska avhandling 2018

Svensk Förening för Diabetologi

Aidin Rawshani, Göteborg

 

30 000 kr vartdera har överlämnats från Svensk Förening för Diabetologi.

Blommor och diplom överräcktes i samband med Nationellt Diabetesmöte i Stockholm 13-15/3.

Högtidsföreläsning skedde då också av Antonio Molinaro och Aidin Rawshani

 

För Svensk Förening för Diabetologi SFD

Magnus Löndahl vetenskaplig sekreterare 

Erik Schwartz biträdande vetenskaplig sekreterare 

David Nathanson, ordförande 

 

Aktuella avhandlingar för 2018 är framtagna från Libris databas

Ett 40-tal vetenskapliga avhandlingar inom diabetesområdet har försvarats under året.

Vetenskaplig sekr, bitr vetenskaplig sekr och ordf har läst samtliga avhandlingar.

Värdering har skett utifrån impact factor.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt