Press release
UTMÄRKELSER.
 
Som ett led i sitt 200-års jubileum väljer Göteborgs Läkaresällskap att uppmärksamma två framstående kliniska forskare med varsitt personligt jubileumspris. Kirurgen Eva Haglind får priset för etablerade forskare  och diabetesläkaren Marcus Lind får priset för yngre
...
Press info
 
Skadliga effekter av ämnen som insöndras från röda blodkroppar kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras i två nya studier gjorda av forskare vid Karolinska Institutet.
 
John Pernow.
Det är känt att patienter med
...

After reviewing evidence, a tool to evaluate benefit and risk has been developed showing when and when not to use an SGLT-2 inhibitor.

The management of type 2 diabetes has significantly diversified over recent years, producing a data-rich environment. SGLT2 inhibitors are a more recent agent that work

...
By use of methodological enhancements of previous iterations,  the systematic analysis from the Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2016 for 195 countries and territories, 1990–2016,  is the most comprehensive estimate of the global burden of alcohol use to date.
...
Evaluating Excess Risk for Heart Failure Hospitalization in Type 2 Diabetes
 
According to a study published in Diabetologia, men and women younger than 55 who were diagnosed with type 2 diabetes (T2D) are at significantly higher excess risk for heart failure than people of the same age who do not have
...
Press-info
 
Professor Jan Nilssons forskargrupp vid universitetet i Lund har erhållit ytterligare 1 000 000 danska kronor i anslag från Novo Nordisk Foundation för att utföra prekliniska studier inom ett diabetesprojekt.
 
Det framgår av ett pressmeddelande från företaget Follicum, som äger rätten
...
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) said on Wednesday a serious genital infection has been reported in patients taking a certain class of diabetes drugs, with one death and 11 others hospitalized.
 
The warning pertains to a class of medicines called SGLT2 inhibitors, first approved in 2013
...
Taking a low-dose aspirin every day has long been known to cut the chances of another heart attack, stroke or other heart problem in people who already have had one, but the risks don't outweigh the benefits for most other folks, major new research finds.
 
Although it's been used for more than a
...
Ulf Nyman1 & Joanna Ahlkvist2 & Peter Aspelin3 & Torkel Brismar3,4 & Anders Frid5 & Mikael Hellström6 & Per Liss7 & Gunnar Sterner8 & Peter Leander1 & on behalf of the Contrast Media Committee of the Swedish Society of Uroradiology and in collaboration with the Swedish Society of Nephrology (GS) and the
...
Att äta för lite kolhydrater kan förkorta livet med upp till fyra år. Måttliga mängder tycks vara det mest optimala. Då lever du längst, visar ny forskning.
 
I flera av de dieter som florerar just nu är kolhydraterna – som det finns mycket av i livsmedel såsom ris, pasta och potatis – i
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin
2018-08-16
 
Rätt komponerad behandling och livsstilsförändringar kan avsevärt minska riskerna för hjärt-kärlsjukdom i spåren av diabetes typ 2, visar en studie publicerad i The New England Journal of Medicine. I vissa fall kan de förhöjda riskerna i det
...
Pressmeddelande idag kl 06.50
 
Tidig typ 1-diabetes förkortar kvinnors liv med 18 år
 
– Samtidigt är det viktigt att tolka studien i ljuset av de enorma framgångar som ägt rum de senaste decennierna, fortsätter han. I dag är behandlingen av typ 1-diabetes mycket god och för varje år som går kommer
...
Pressmeddelande 
 
Risken för att drabbas av en fraktur ökar med cirka 30 procent efter en gastric bypass, den i dag vanligaste överviktsoperationen, visar en studie publicerad i tidskriften Journal of Bone and Mineral Research. En ny upptäckt är också att fallolyckorna ökar efter gastric bypass.
 
– Gastric
...
The discovery of 42 genetic variants linked to the development of type 2 diabetes could shape new treatments and shed light on how the condition develops.
 
That is according to Australian researchers from the University of Queensland, who set out to identify the genetic variants in DNA which can
...
Press release
 
Skadliga effekter av ämnen som insöndras från röda blodkroppar kan förklara den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos patienter med typ 2-diabetes. Resultaten presenteras i två nya studier gjorda av forskare vid Karolinska Institutet.
 
Det är känt att patienter med diabetes löper
...
Switching therapy from metformin to a sulfonylurea increases the risk for adverse outcomes in patients with type 2 diabetes, new research suggests.
 
Results of a study using data from the UK Clinical Practice Research Datalink were published online July 18 in BMJ by epidemiologist Antonios Douros, MD,
...
I veckan kom resultaten för CARMELINA, se bifogad Press Release. CARMELINA är den kardiovaskulära utfallsstudien för Trajenta® (linagliptin).
 
Trajenta uppnådde det primära utfallsmåttet, non-inferiority för 3P-MACE (kardiovaskulär död, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke). Trajenta är därav,
...
Carl Willers1,2*, Hanna Iderberg2,3, Mette Axelsen4, Tobias Dahlstro ̈ m5, Bettina Julin2, Janeth Leksell6, Agneta Lindberg7, Peter Lindgren3,8, Karin Loostro ̈ m Muth9, Ann- Marie Svensson10, Mikael Lilja11
 
Abstract
Background
Socioeconomic status, origin or demographic attributes shall not determine
...
FreeStyle Libre boosts testing adherence and lowers costs during MDI treatment, US study reports
 
The FreeStyle Libre lowers health costs and improves treatment adherence compared with self-monitoring of blood glucoselevels (SMBG), a US study shows.
 
The Libre and continuous glucose monitors devices
...
Som representant för Svensk förening för Diabetologi (SFD) har jag deltagit i juli deltagit i ett EU sponsrat möte i Berlin. Det handlade om patientens mål med vården och hur patienten själv kan bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Här kommer en kort summering av mötet och mina reflektioner kring
...
There are 2 phases of C-peptide decline that occur during the first 4 decades following a diagnosis of type 1 diabetes (T1D), and further understanding of the pathophysiologic and immunologic differences between these two phases may help increase knowledge of β-cell survival, according to a study
...
Meta‐analyses and blood pressure goals
Editorial Staffan Björck, Karin Manhem, Annika Rosengren, Samuel Adamsson, Soffia Gudbjörnsdottrir, Stefan Franzén 
 
JCH Journal of Clinical Hypertension, offical journal of the world hyperetension league
published June 26 2018
 
Läs i full text hela artikeln utan
...
Dear Colleague,
 
As previously announced The Third Swedish Diabetes Summit will take place November 15-16 in Stockholm. We are very happy to invite you to this unique national diabetes research meeting with speakers from 7 different Swedish universities as well as several internationally recognized
...
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor – Stöd för styrning och ledning
 
Nu är de nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor publicerade.
 
Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur
...