Six universal facts about automated insulin delivery systems, and the things you should keep in mind about this revolutionary technology

Automated insulin delivery (AID) systems are moving towards the forefront of diabetes management. AID systems combine continuous glucose monitors (CGM) with

...

The Abbott FreeStyle Libre glucose monitoring system improves some aspects of blood glucose control and quality of life in people with diabetes, two new prospective real-world studies suggest.

Findings from one of the studies, of more than 1000 individuals with diabetes from a nationwide Dutch

...

God diabetesvård hela livet

- ett stöd för personer med typ 1 diabetes

Dokumentet är framtaget av Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes (SFPED) och Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

Inledning

Oavsett i vilken ålder en person insjuknar i typ 1 diabetes så är syftet med vården och

...
Låg anmälningsavgift till 2020-01-11.
Vårdiabetesmötet i Uppsala 11-13/3
 
Anmäl dig idag för bästa pris.
Finns fortfarande kvar platser.
 
För program och anmälan inkl bokning av hotel
 
Framtidens diabetes- och endokrinvård

Varmt välkomna till tre mycket spännande dagar fyllda med

...

Synpunkter på färska behandlingsdokument och val av antidiabetisk läkemedelsbehandling T2DM; ESC m.fl. 2019, EASD/ADA 2019, samt ADA 2020

Vi har under de senaste månaderna fått uppdaterade behandlingsdokument för patienter med diabetes från såväl europeiska som amerikanska vetenskapliga

...
2020 byter Barnläkarföreninges delförening (BLFs) sektion för endokrinologi och diabetes namn till
 
Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes
 
På engelska blir det
Swedish Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes
 
Ny logga är också på gång snart
 
Nyhetsinfo
www red
...

For 2020, the American Diabetes Association (ADA) is making two paradigm-shifting recommendations to expand the use of newer glucose-lowering drugs in patients with type 2 diabetes

Also new and noteworthy in the Association's Standards of Medical Care in Diabetes — 2020, published online

...
American Diabetes Association ADA har just kommit med sin årliga up to date <Standards of Medical Care in Diabetes 2020
 
Free pdf
 
The field of diabetes care is rapidly changing as new research, technology, and treatments that can improve the health
...

Behandlingsmål HbA1c kvarstår för barn-ungdomar 2020

Efter en diskussion på www med 5-6 olika inlägg kvarstår det behandlingsmål, som framtagits för drygt ett år sedan, dvs generellt behandlingsmål är 48 mmol/mol eller lägre, med hänsyn till individuella faktorer. Det är viktigt med ett

...
Uppdaterade guideline från ADA/EASD

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-05039-w

12 sidor text pdf utan lösenord hela artikeln

2019 update to: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European

...

Studie: Bryggkaffe skyddar mot diabetes

Johan Nilsson TT

Kaffets bryggmetod påverkar risken att drabbas av typ 2-diabetes, visar ny forskning. Foto: TT

Kaffets bryggmetod påverkar risken att drabbas av typ 2-diabetes, visar ny forskning. Foto: TT

Bryggkaffe – men inte kok kaffe – skyddar mot typ 2-diabetes. Efter att ha analyserat markörer i blodet kan nu forskarna se var skyddseffekten

...
Antalet hjärtinfarkter och per invånare minskar stadigt. Enligt vår preliminära statistik drabbades cirka 24 800 personer av akut hjärtinfarkt och 5 800 människor avled i hjärtinfarkt i Sverige under 2018. Antalet fall av hjärtinfarkt och dödlighet ökar kraftigt med stigande ålder. Det är fler män än
...

Behandling med empagliflozin hos typ-2 diabetiker med samtidig hjärtkärlsjukdom ger bättre hälsa och är kostnadseffektivt

 

Behandling med SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) bedöms öka överlevnaden och minska sjukvårdskostnaderna hos patienter med typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, visar en

...
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har gjort en överenskommelse kring formerna för statens bidrag till regionerna om kostnaderna för läkemedelsförmånerna och andra relaterade kostnader för år 2020.

Det framgår av ett dokument från regeringen och SKR. Statens ersättning till
...
Dagens Medicn listar årets viktigaste nyheter. 
På plats 4 finns "Diabetesläkemedel effektivt mot hjärtsvikt
 
"Det har anats en effekt på hjärtsvikt i tidigare studier när läkeemdel av typ SGLT2-hämmare testats vid T2DM.
...

Tech on The Horizon: Automated Insulin Delivery Systems Coming In 2020 NEW NOW NEXT

2020 is shaping up to be a huge year in automated insulin delivery. Updates from DiabetesMine Innovation Summit’s first-ever closed loop showcase

The diaTribe team was on the ground at UCSF Mission Bay for 

...

ERC Consolidator-anslag till diabetesforskaren Anders Rosengren

BIDRAG. Anders Rosengren, som forskar om typ 2 diabetes vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, är en av mottagarna av ERC Consolidator Grant. Europeiska forskningsrådet ger honom tjugo miljoner kronor till hans forskning,

...

HbA1c at type 1 diabetes onset, not DKA status, predicts later glycemic response among children

December 11, 2019

HbA1c value 3 years after a type 1 diabetes diagnosis is more closely associated with HbA1c at disease onset and not with diabetic ketoacidosis, or DKA, at presentation, according to

...
Det årliga mötet för Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD).
 
Mötet för 2020 äger rum den 16-18 april i Trondheim. Dead-line  för abstrakts är satt till 1:a februari.  
 
Information om mötet ligger på SSSDs websida 
 
 
 
PROGRAM
 

SSSD2020 Program 

(preliminary

...

Prevention och behandling av fotkomplikation vid diabetes

Ulla Hellstrand Tang, ortopedingenjör, Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Leif Sundberg, vice ordförande Göteborgs Diabetesförening

Gert-Uno Larsson, ortoped, Ystad

David Rusaw, ortopedingenjör, Jönköpings University

Micael

...

Clinical guidelines on chronic limb-threatening ischemia were released in June 2019 by the Society for Vascular Surgery, European Society for Vascular Surgery, and World Federation of Vascular Societies.[1]

Definitions and Nomenclature

Evaluate for ischemia and determine its severity using

...

Nya fynd från TEDDY-studien visar ett samband mellan långvarig enterovirusinfektion och utvecklingen av autoimmunitet mot betacellerna i bukspottkörteln, som föregår typ 1-diabetes. Forskarna fann även att tidiga adenovirusinfektioner minskade risken för betacellsautoimmunitet. Fynden publiceras i

...


Extrema skillnader – ett läkemedel kan kosta nästan vad som helstI jämförelse med många länder har Sverige billiga läkemedel. Av 50 granskade kommer Sverige på plats 37.

Thailand är det billigaste landet, 94 procent under genomsnittet för länderna. USA toppar prisligan, 307 procent över

...
Sweden on page
sid 46
sid 48 

the largest number of children and adolescents (0–14 years) with prevalent (existing) and incident (new) type 1 diabetes (Tables 3.14 and 3.15). In terms of incidence per 100,000 population per year, Finland (62.3), Sweden (43.2) and Kuwait (41.7) have the highest

...