Sveriges radio berättade i morse om Försäkringskassans långa handläggningstider för bedömning av ansökningar om omvårdnadsbidrag för barn med olika sjukdomar och handikapp inklusive typ 1 diabetes.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7400231

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har kommenterat de långa handläggningstiderna och kräver snabbare handläggning hos Försäkringskassan.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=7398628

För att underlätta processen på Försäkringskassan och ge underlag för en mer jämlik bedömning av dessa ansökningar har Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes (nytt namn, tidigare BLF sektion för endokrinologi och diabetes) i samarbete med Försäkringskassans läkare tagit fram en bilaga för att förenkla intygsskrivandet

www.endodiab.barnlakarforeningen.se

Detta pilotprojekt har det tidigare rapporterats om i Läkartidningen http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2019/06/Barnlakare-ska-fa-hjalp-att-stromlinjeforma-intyg/

Förhoppningen är att detta underlag ska göra Försäkringskassans arbete enklare, frigöra läkartid till sjukvård och ge föräldrar till barn med diabetes en snabbare och mer rättssäker handläggning hos Försäkringskassan.

 

Nyhewtsinfo

www red DiabetologNytt