Sambandet djupa blodsockerfall och försämrade kognitiva funktioner hos barn med typ 1-diabetes är i forskningen väl undersökt och beskrivet. Men hur det är med de äldre är mer okänt, bland de som har haft sjukdomen i många år och haft flera, kanske många, djupa blodsockerfall. Hur har deras kognition påverkats av sjukdomen?
I en artikel i tidskriften Diabetes Care har forskare från USA undersökt sambandet. Det är första gången sambandet undersökts i större skala.
 

Begreppet kognition brukar beskrivas som en samling mentala processer; tänkande, episodiskt minne, uppmärksamhet, språklig rörlighet och informationshantering.
Nu, när diabetiker med hjälp av insulin överlever längre, blir frågan alltmer aktuell om vad som händer efter många år med sjukdomen och efter många djupa blodsockerfall.
För att hjärnan ska fungera normalt behöver den glukos. Ett djupt blodsockerfall kan i värsta fall leda till döden. Det är ett tillstånd som icke-diabetiker inte upplever, inte ens efter en tids svält eller fasta.
Att ett kritiskt lågt blodsocker för stunden påverkar hjärnan på en mängd olika sätt är klarlagt. Forskare kan med sofistikerade instrument studera förloppet i realtid.

Varannan hade drabbats

Forskare vid University of California, San Francisco, USA, har undersökt vad som händer typ 1-diabetiker äldre än 65 år genom att jämföra två grupper av patienter som haft sjukdomen en längre tid.
Den ena gruppen var de som hade rapporterat djupa blodsockerfall, dels under de senaste tolv månaderna och dels under hela sjukdomstiden. Djupa blodsockerfall definierades som situationer vilka hade krävt sjukvård, Den andra gruppen hade inte haft så allvarliga sockerfall.

Sjukvårdskrävande insulinkänning

Var tredje av de 718 deltagarna hade varit med om insulinkänningar som krävde sjukvårdsinsatser under det senaste året, 50 procent någon gång under sjukdomstiden. Den gruppen jämfördes med de som inte hade drabbats av blodsockerfall.
Samtliga deltagare utförde samma standardiserade kognitionstest.
”Det blir allt viktigare att förstå sambandet mellan svåra blodsockerfall och kognition bland äldre vuxna med typ 1 diabetes eftersom det är en fortlöpande allt större befolkningsgrupp”, skriver forskarna.

Presterade sämre

Resultatet av jämförelsen visade att de som hade drabbats av djupa blodsockerfall på flera sätt presterade sämre än de som hade klarat sig utan. Detta gällde såväl under livstiden som under de senaste tolv månaderna.
De deltagare som vid flest tillfällen (fyra eller fler) under det senaste året och de som hade haft flest under sin livstid hade de sämsta resultaten på testerna. De som inte hade drabbats hade de bästa resultaten.

Den åldrade hjärnan

Djupa blodsockerfall är vanligt vid typ 1 diabetes. Forskarna skriver att årligen drabbas mellan 30 och 50 procent. Bland äldre, över 65 år, och de som har haft diabetes i mer än 40 år, är det ännu vanligare.
Framsteg i behandlingen av typ 1 diabetes gör att typ 1 diabetiker lever längre och löper därför större risk för flera sjukdomar som framför allt drabbar äldre, till exempel kognitiv svikt och demens.
Studier har visat att det finns ett samband mellan försämrad kognition och typ 2 diabetes, liksom det finns ett sådant förhållande för barn med typ 1 diabetes. När det gäller äldre typ 1 diabetiker har sambandet hittills inte varit lika styrkt.

Krävande egenvård

Forskargruppen för ett resonemang om att med tanke på den krävande egenvården vid insulinbehandlad diabetes är det viktigt att ha i åtanke att kognitiv nedsättning kan försämra förmågan hos patienten att korrekt hantera sin sjukdom, exempelvis komma ihåg när senaste insulindosen togs.

Våra resultat understryker vikten av fortsatt vaksamhet och hantering för att förhindra svåra blodsockerfall hos denna äldre befolkning. Detta eftersom den åldrande hjärnan kan vara särskilt mottaglig för allvarlig hypoglykemi-relaterad kognitiv nedgång

Av Tord Ajanki

www.diabetesportalen.se

Länk till en sammanfattning av artikeln i tidskriften Diabetes Care:

Severe Hypoglycemia and Cognitive Function in Older Adults With Type 1 Diabetes

https://care.diabetesjournals.org/content/early/2019/12/26/dc19-0906

 

Severe Hypoglycemia and Cognitive Function in Older Adults With Type 1 Diabetes: The Study of Longevity in Diabetes (SOLID)

Mary E. Lacy, Paola Gilsanz, Chloe Eng, Michal S. Beeri, Andrew J. Karter, Rachel A. Whitmer

Diabetes Care 2019 Dec; dc190906. https://doi.org/10.2337/dc19-0906

Abstract

OBJECTIVE In children with type 1 diabetes (T1D), severe hypoglycemia (SH) is associated with poorer cognition, but the association of SH with cognitive function in late life is unknown. Given the increasing life expectancy in T1D, understanding the role of SH in brain health is crucial.

RESEARCH DESIGN AND METHODS We examined the association between SH and cognitive function in 718 older adults with T1D from the Study of Longevity in Diabetes (SOLID). Subjects self-reported recent SH (previous 12 months) and lifetime history of SH resulting in inpatient/emergency department utilization. Global and domain-specific cognition (language, executive function, episodic memory, and simple attention) were assessed. The associations of SH with cognitive function and impaired cognition were evaluated via linear and logistic regression models, respectively.

RESULTS Thirty-two percent of participants (mean age 67.2 years) reported recent SH and 50% reported lifetime SH. Compared with those with no SH, subjects with a recent SH history had significantly lower global cognition scores. Domain-specific analyses revealed significantly lower scores on language, executive function, and episodic memory with recent SH exposure and significantly lower executive function with lifetime SH exposure. Recent SH was associated with impaired global cognition (odds ratio [OR] 3.22, 95% CI 1.30, 7.94) and cognitive impairment on the language domain (OR 3.15, 95% CI 1.19, 8.29).

CONCLUSIONS Among older adults with T1D, recent SH and lifetime SH were associated with worse cognition. Recent SH was associated with impaired global cognition. These findings suggest a deleterious role of SH on the brain health of older patients with T1D and highlight the importance of SH prevention.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt