A new paper suggests that as people with diabetes increase their time in range, healthcare costs decrease

IQVIA, a healthcare consulting firm, published a 22-page paper 

https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/advancing-glycemic-management-in-people-with-diabetes

describing the limitations of A1C and the potential financial benefits of improving 

...

Hur ska vi förhålla oss till Europeiska kardiologföreningens (ESC) nya guidelines?

 • En överenskommelse mellan Svensk förening för diabetologi (SFD) och Svenska kardiologföreningen (SVKF)
 

På senare år har ett flertal studier av nya glukossänkande läkemedel med kardiovaskulära utfallsmått

...

Andrew Advani

Abstract

Recent upswings in the use of continuous glucose monitoring (CGM) technologies have given people with diabetes and healthcare professionals unprecedented access to a range of new indicators of glucose control.

Some of these metrics are useful research tools and others have

...
På världsdiabetesdagen igår på ett möte med Nationella Diabetesteamet och Dagens Medicin informerades om det nya rådet, regionernas nya råd för gemensamt införande av medicinteknik i samverkan.
 
MTP-rådets sammansättning liknar hur NT rådet arbetar, representanter för kommun och regioner, etisk och hälsoekonomisk
...

Förslag för diskussion

Nya mått på glykemisk kontroll 

Typ 1 diabetes

Barn, vuxna och gravida

2020

 • Svensk Förening för Diabetologi
 • Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes (BLF endodiab)
 • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD)

SAMMANFATTNING

TIR (Time In Range, 4-10 mmol/l och

...
According to Cleveland Clinic och Medscape 1 of the 10 top Medical Innovations
 

Drugs for Heart Failure With Preserved Ejection Fraction

There currently are no drug therapies specifically indicated for treatment of heart failure 

https://emedicine.medscape.com/article/163062-overview

with preserved ejection fraction (HFpEF). Management is directed at

...

Medicinteknik, psykosocialt stöd och sociala medier

Dagens Medicin och Nationella diabetesteamet arrangerar Världsdiabetesdagen 14 november 2019.

Välkommen till ett seminarium som tar sikte på nya möjligheter och utmaningar för en jämlik och modern diabetesvård

För anmälan och program i detalj

PLATS

...
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) 45th Annual Conference
Rapport

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) samlades för sin 45:e årliga kongress. Mötet hölls i Boston, USA. Mötet samlade i år ca 1200 deltagare från 78 olika länder från alla

...

Open carpal tunnel release and diabetes: a retrospective study using PROMs and national quality registries

Authors: Zimmerman M, Eeg-Olofsson K, Svensson AM, Åström M, Arner M, Dahlin L

Published: BMJ Open. 2019 Sep 4;9(9):e030179. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030179

 

Abstract

OBJECTIVES: 

To study

...

Abstract

Purpose

To evaluate visual acuity (VA) and central retinal thickness (CRT) on optical coherence tomography during a 4‐year period in patients treated for sight‐threatening diabetic macular oedema (DMO) at two Swedish county hospitals. Additionally, to compare health‐related quality of

...

CGM key to preventing health risks in pregnancy in diabetes

All pregnant women with type 1 diabetes are to be offered use of continuous glucose monitoring (CGM) from April 2020 to improve the health outcome of births.

The drive to increase use of CGM for mothers to be with type 1 diabetes forms

...

Oxygen Therapy in Myocardial Infarction Patients With or Without Diabetes: A Predefined Subgroup Analysis From the DETO2X-AMI Trial

 1. Thomas Nyström1
 2. Stefan K. James2,3
 3. Bertil Lindahl2,3
 4. Ollie Östlund3
 5. David Erlinge4
 6. Johan Herlitz5
 7. Elmir Omerovic6
 8. Linda Mellbin7
 9. Joakim
...
Patienter med diabetes, typ 1 diabetes eller typ 2 diabetes med fglerdos-insulin, som använder läkemedel för att sänka blodsockret upplever ibland alltför låga värden och ibland alltför höga. För de flesta är det mer eller mindre oundvikligt oavsett hur väl man passar på sitt blodsocker. 

Men hur är
...

Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett kan bota typ 2-diabetes

Resultat som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts medicin mot typ 2-diabetes publiceras i dag i Journal of Cell Biology. Forskare vid Stockholms universitet har upptäckt en ny mekanism som stimulerar

...

Abstract

 • Sue A. Brown et al

BACKGROUND

Closed-loop systems that automate insulin delivery may improve glycemic outcomes in patients with type 1 diabetes.

METHODS

In this 6-month randomized, multicenter trial, patients with type 1 diabetes were assigned in a 2:1 ratio to receive treatment with a

...

 

VAD HAR HÄNT?

BMJ open artikel 

190828 

HbA1clevel as a risk factor for retinopathy and nephropathy in children and adults with type 1 diabetes Swedish population based cohort study

190828

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4894

Kritik mot BMJ-artikeln från 12 barndiabetologer i Sverige

190909

...

Diabetesdialog

- ett unikt projekt för bättrediabetesvård

 

Diabetesdialog Stockholm

Bakgrund

Alla vill vi ha en diabetesvård som håller hög kvalité, är personcentrerad och där Stockholm är topp 3 bland regionerna. Men resultatet i Nationella Diabetesregistret visar dessvärre att regionen inte

...

Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen

Sveriges läkare har fått nog. Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD). Anledningen är att Sverige inte uppfyller de krav som ställs på medlemsstaterna om fortbildning för läkare.

– Vi

...
Soffia Gudbjörnsdottir leder en världsunik plattform för diabetesforskning och också besökt alla Sveriges 21 regioner i sitt arbete för en bättre diabetesvård.
 
Här berättar hon om den röda tråden i sitt arbete, hur hon hoppas att registerforskningen ska utvecklas och varför hon bär på en ständig
...
Nu ska det bli enklare att utföra registerbaserade randomiserade kliniska prövningar, R-RCT. I förra veckan lanserades nationella rekommendationer för hur sådana studier görs inklusive ett tekniskt ramverk.

Läs mer på www.dagensmedicin.se
...

Recension av 

”ENSAM ELLER STARK – Åtta principer för framgångsrika team”

Av Oskar Henriksson och övriga 8 medarbetare i det psykologiska ”gymmet” Habitud

Utgiven 2017 på Natur & Kultur. Pris cirka 279 kr.

 

Enligt författarna kommer boken att hjälpa läsaren att skapa team, organisationer och andra

...

Svensk forskning i topp till årets Johnny Ludvigsson-priser

 
Barndiabetesfondens priser 2019, Framstående Barndiabetesforskning i Norden Per-Ola Carlsson i Uppsala Priset till Yngre Barndiabetesforskare Araz Rawshani i Göteborg.
 

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2019 går båda till

...

The European Medicines Agency (EMA) Committee for Medicinal Products (CHMP) has recommended approval of the first nasal glucagon product (Baqsimi, Eli Lilly Nederland BV) for treatment of severe hypoglycemia in patients with diabetes aged 4 years and older, according to an agency news release.  

...
Major birth defects recorded in 3.4 percent of infants born to mothers with gastric bypass surgery
 

Infants born to women who have undergone Roux-en-Y gastric bypass surgery have a lower risk for major birth defects than those born to matched control women, according to a study published in the

...

Forskare vid Lunds universitet som under lång tid studerat funktionen för de olika receptorer som finns på betacellernas yta, har funnit att en restprodukt från kroppens kolesterolmetabolism kan slå på insulinfrisättning. Fynden har publicerats i Molecular and Cellular Endocrinology.

Studien är

...