Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet

vid T1DM med begränsning.  

Forxiga 5 mg (dapagliflozin) som används för behandling av vuxna med diabetes ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention från och med den 27 september 2019.

Begränsningen innebär att Forxiga 5 mg ingår i högkostnadsskyddet, som ett tillägg till

...

Diabetes Wellness Sverige invites the submission of research projects and proposals requiring funding in the field of diabetes. The foundation is actively seeking research projects in Sweden and around the world, which in the long term can lead to improved treatment methods and hopefully a working

...

BMJ artikel

190828 

HbA1clevel as a risk factor for retinopathy and nephropathy in children and adults with type 1 diabetes Swedish population based cohort study

190828

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4894

 

Kritik mot BMJ-artikeln från 12 barndiabetologer i Sverige

190909

...

Diabetes Day Nov 14 2019

A one-day open international symposium on diabetes related research is organized annually at KI campus. The aim is to increase interactions between internationally recognized researchers within diabetes and metabolism and the research community at KI and in Sweden.

 

Dear All,

...

ENDODIABETES 11-13/3 2020 Uppsala

Nu har vi öppnat anmälan! 

www.endodiabetes.se

 

Boka in dig framöver på nästa års omfattande Diabetolog och Endokrinolog möte.

Mötet är öppet för anmälan.

Föreningarna har nästa år ett gemensamt möte. Vid mötet finns även BLF:s barnläkares delförening för

...

Chaufförer, fabriksarbetare och städare har tre gånger högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än lärare och sjukgymnaster.

Forskare vid Karolinska Institutet har studerat hur diabetesförekomsten skiljer sig åt mellan olika yrkesgrupper i Sverige. Resultaten publiceras i den vetenskapliga

...

Svar till Barndiabetesläkare, www.dagensdiabetes.se

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3148-bmj-studie-om-hba1c-barn-unga-kritiseras-redaktionen-for-nationella-riktlinjer-och-for-swediabkids-styrgrupp

Design- och statistiska kommentarer till den nyligen kritiserade artikeln i BMJ ang HbA1c nivåer och dess

...

Miljonpris till pionjär inom bioinformatik

Professor Søren Brunak från Köpenhamn tilldelas 2019 års stora Nordiska pris av Eric K. Fernströms stiftelse. Det är ett av de största skandinaviska forskningspriserna inom medicin och Søren Brunak får utmärkelsen för sina insatser som pionjär inom

...

Among a cohort of Scottish adults with type 2 diabetes, those who were born with a weight below 2.893 kg developed diabetes earlier and at a lower BMI than those with a birth weight above 3.572 kg, according to findings presented at the European Association for the Study of Diabetes annual

...

Svar till Barndiabetesläkare, www.dagensdiabetes.se

https://www.dagensdiabetes.se/index.php/alla-senaste-nyheter/3148-bmj-studie-om-hba1c-barn-unga-kritiseras-redaktionen-for-nationella-riktlinjer-och-for-swediabkids-styrgrupp

 

Mål för behandlingen av Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar.

Artikeln HbA1clevel as a risk

...

Dr. Rich Bergenstal expertly advocated for diabetes care to focus on outcomes beyond A1C,
https://diatribe.org/foundation/beyonda1c
particularly by using CGM data to measure time-in-range
https://diatribe.org/time-range


EASD 2019 has been packed with discussions on time-in-range and CGM use,

...

Study finds manufacturing, driving and cleaning jobs linked to the highest risk of developing type 2 diabetes

Professional drivers, manufacturing workers and cleaners have a threefold increased risk of type 2 diabetes (T2D) compared with university teachers and physiotherapists, according to a new study

...
En autoimmun form av diabetes som drabbar vuxna, så kallad lada, kan oftare drabba de som föds med låg födelsevikt. I kombination med genetisk känslighet är riskökningen ännu högre, enligt en svensk studie., skriver Petra Hedbom  och fortsätter
 

En låg födelsevikt har tidigare studier visat sig kunnat vara

...

Patients with high blood sugar variability much more likely to die than those with stable visit-to-visit readings

New research presented at this year’s Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) in Barcelona, Spain (16-20 Sept) shows that patients with the highest

...

Stöd för fetmakirurgi vid typ 1-diabetes

Patienter med typ 1-diabetes och som har gjort en gastric bypass tycks ha lägre risk för allvarliga kardiovaskulära händelser på sikt, enligt ny svensk data, skriver Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se, och fortsätter

– Resultaten är ett viktigt steg framåt

...

Ketoacidosis and high-blood sugar comas in patients with type 1 diabetes linked to increased risk of suicide attempt  

All patients hospitalised for ketoacidosis/comas should have a psychiatric assessment

New research presented at this year’s Annual Meeting of the European Association for the Study of

...
Vissa biomarkörer för diabetes kopplas till ökad risk för kognitiv svikt i en svensk studie. Resultaten är en del i att förstå kopplingen mellan diabetes och hjärnan, skriver Petra Hedbpm www.dagensmedicin.se, och fortsätter
 

Det är känt att diabetes ökar risken att drabbas av kognitiv svikt och demens.

...

Stöd för svensk diabetesenkät

Svensk data stärker bilden av att en ny digital enkät fungerar väl och både fångar hur diabetespatienten mår och vilket stöd denne får i sin sjukdom, skriver Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se, och fortsätter

Maria Svedbo Engström, sjuksköterska och doktorand vid Sahlgrenska

...

BARCELONA — Results of the landmark DAPA-HF trial 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03036124

showing that the glucose-lowering drug dapagliflozin (Farxiga, AstraZeneca) provides "quite stunning, pretty consistent benefit" in patients with heart failure, both with and without type 2 diabetes,

...

Majority of persons with type 1 diabetes on multiple daily insulin injections benefit from continuous glucose monitoring. Oral presentation på EASD

Arndís F. Ólafsdóttir, Jan Bolinder, Tim Heise, William Polonsky, Magnus Ekelund, Magnus Wijkman, Aldina Pivodic, Erik, Schwarcz, Thomas Nyström, Jarl

...

 

Internet fyller 30 år – här är milstolparna vi minns

För 30 år sedan blev internet till. Här följer en historisk tidslinje över hur World Wide Web gick från ”fluga” till en fråga om demokrati.

www.dagensdiabetes.se fyller 25 år

www.dagensdiabetes.se och www.diabetolognytt.se har funnits på www

...

EASD Barcelona dag 4

Första nyheten får bli att EASD nu har en ny president, professor Stefano del Prato från Pisa, Italien. Åter en silverhårig äldre manlig professor alltså. David Matthews avgår efter ett år vilket var helt enligt plan efter att enligt initierade källor ha gjort ett mycket stort

...

EASD Barcelona dag 3

Viktigaste nyheten i Barcelona idag? Att PSG igår slog Real Madrid med 3-0 i Champions League! För oss diabetologer är det förstås andra prioriteringar, först ut är

HYPERGLYCAEMIA IN PREGNANCY: TREATMENT AND RISK FOR MOTHER AND CHILD

Ett laddat ämne, framförallt om vi ska

...