Metformin treatment may improve pregnancy outcomes for women with polycystic ovary syndrome (PCOS), but it doesn't prevent gestational diabetes and its long-term effects on the offspring are unclear, new research indicates.
 
Tone Shetelig Løvvik, MD, of the Norwegian University of Science and
...
 
Vetandets värld
Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld.
 
Kan ny diabetesindelning ge bättre vård?
Ons 04 apr kl 12:10. Lyssna nu. 20 min
 
Förslaget att dela in diabetes i fem typer i stället för två som idag har fått
...
Typ 1-diabetes kan orsakas av att tarminnehåll kommer in i bukspottskörteln och skapar inflammation, tror forskare vid Uppsala universitet. Deras förklaringsmodell utmanar den rådande synen på diabetes som en autoimmun sjukdom och innebär att sjukdomen kan behandlas på andra sätt än idag.
 
Varje
...
 
Expanded use based on results from 28-week DURATION-7 study
 
AstraZeneca announced that the Food and Drug Administration (FDA) has approved Bydureon (exenatide extended-release for injectable suspension) as an add-on to basal insulin in adults with type 2 diabetes who have inadequate glycemic
...
The finding could allow infants at higher risk to be enrolled in studies looking to prevent the onset of type 1 diabetes, researchers said.
 
In type 1 diabetes, the pancreas isn't making insulin or is making very little of the hormone. Insulin enables blood sugar to enter the cells in the body and
...
23–25 MAY 2018 IN MALMÖ,
Diabetes and the cardiovascular risk challenge – mechanisms, epidemiology and treatment aspects
 
More information and registration:
http://www.sls.se
 
Berzelius symposium no 96
WELCOME TO THE SYMPOSIUM ON
Diabetes and the cardiovascular risk challenge
– mechanisms,
...
Personlig rapport


Tre frusna älvnära dagar fyllda med diabeteskunskap och endokrinologi ägde rum i Göteborg i början av mars. Då intog Endodiabetes 2018 och dess besökare Eriksbergshallen. Sammankomsterna under föreläsningarna, på mässgolvet och utanför sådde nya frön i besökarna. Mer aktuellt än

...
”Det räcker inte att sitta vid skrivbordet”
Hon var sångfågeln och tävlingssimmaren som ville veta allt. Idag har hon en lång karriär som diabetesdoktor och klinisk forskare bakom sig – men känner sig mer taggad på jobb än någonsin. För DiabetologNytt berättar Kerstin Berntorp om barnafödande,
...
Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised controlled trial
 
www.thelancet.com Published online February 16, 2018
...
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2018-03-14
 
En nyfödd bebis i famnen – och samtidigt ett eget blodsocker som åker berg-och-dalbana som aldrig förr. För vissa nyförlösta kvinnor med diabetes typ 1 blir situationen övermäktig, och mer stöd måste till, visar forskning
...
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning
 
På SKL´s Webbplats finns  information om landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Nu finns där även information om nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) samt information om ledamöter i dessa grupper. Värdskapet för
...
Sofie Perssons avhandling” Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a case study of the impact of an early life health shock” har blivit utsedd till årets kliniska avhandling 2017 av Svensk Förening för Diabetologi.
 
Priset och ett stipendium på 20 000 kr delades ut vid
...
Ahlqvist och medarbetares artikel
 
”Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables” i Lancet Endocrinology & Diabetes, 180301
 
 
har väckt stor medial uppmärksamhet, vilket givit upphov till frågor från patienter och
...
Vid Endodiabetes-mötet i Göteborg förra veckan under diabetes-session
 
Pris till bästa diabetes-föredrag 
5000 SEK från Svensk Förening för Diabetologi att användas enkom för yrkesförkovrande verksamhet
 
Aidin Rawshani
 
Motivering
För en fin och tydlig presentation av en komplicerad analys av olika
...
Press meddelande
 
Svenska Läkaresällskapet
Ohälsosamma matvanor är den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige visar en ny rapport från Livsmedelsverket.
 
Rapporten visar även stora skillnader i hur landstingen jobbar med människor som äter ohälsosamt. Svenska Läkaresällskapet arbetar sedan 2011
...
Diabetesspråk ett reflektionsunderlag
För att förbättra kommunikationen om och med personer med diabetes
 
Ligger överst på www.dagensdiabetes.se uppe till höger
klickbar pdf 11 sidor, tänkt att användas i diabetesteam, på vårdcentral, diabetesmott sjkhusdiab mott
 
För reflektion i grupp, "bikupor" om
...
New data from landmark CVD-REAL study of patients with type-2 diabetes confirms CV benefits associated with SGLT-2 inhibitors
 
Press release Astra Zeneca
 
Real-world evidence study of more than 400,000 patients with type-2 diabetes, 74% of whom did not have a history of established cardiovascular
...
Årets Kliniska Avhandling 2017
Mottagare Sofie Persson, Lunds Universitet
 
 
Pris Diplom + 20000 SEK
 
Sponsor
Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Motivering
Med sitt nydanande och djupgående avhandlingsarbete av hög kvalitet belyser Sofie Persson, på ett inte tidigare visat sätt, långsiktiga
...
Pris Årets Kvalitetsarbete Diabetes
 
KK Diabetes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Göteborg
 
Pris
Diplom + 30000 SEK
 
Sponsor
Boehringer-Ingelheim
 
Motivering
KK-kliniken på Östra SU Göteborg har genom att integrera kompetens, teknik och engagemang på sin mottagning för gravida
...
Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral
Pressmeddelande   
 
Sveriges bästa diabetesteam inom primärvård finns på Adolfsbergs vårdcentral. Den prestigefyllda utmärkelsen delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis årsmöte under torsdagskvällen 8/3
 
Utmärkelsen delas årligen ut till en
...
Short-term efficacy and safety of SGLT2 inhibitors have been well established, but what happens with long-lasting use of these medications?
 
As they are the newest medication class on market for treatment of diabetes, SGLT-2 inhibitors’ influence on both cardiovascular and non-cardiovascular health
...
Nybildad nationell grupp för endokrina sjukdomar och diabetologi, kallas Nationellt programområdet för endokrinologi
 
Gruppens ledamöter fastställdes av SKL för en dryg vecka sedan och består av en representant per region. Sverige representeras av 6 olika regioner.
 
Det blir norra regionens
...
Press release KS
 
An Integrated Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a Carbohydrate-Restricted Diet on Hepatic Steatosis in Humans
 
Adil Mardinoglu, Hao Wu, EliasBjornson, Cheng Zhang, Antti Hakkarainen, Sari M.Räsänen, Sunjae Lee, Rosellina M.Mancina, Mattias Bergentall, Kirsi
...
BDD Bättre Diabetes Diagnos
 
Studiens analysbatteri är nu klinisk rutin och kunskapen om olika diabetessjukdomar har ökat
 
Annelie Carlsson, docent, överläkare, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus (koordinator)
Gun Forsander, adj professor, överläkare, Sahlgrenska akademin; Sahlgrenska
...
Pressmeddelande Karolinska
 
Kroppens ”sockertermostat” identifierad
Det är de Langerhanska öarna i bukspottkörteln som har det övergripande ansvaret för regleringen av våra blodsockervärden. Det rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Cell
...