SGLT Inhibitors for Type 1 Diabetes: Proceed With Extreme Caution

  1. Joseph I. Wolfsdorf1⇑ and 
  2. Robert E. Ratner2

Intensive insulin management is currently the only option for effective treatment of type 1 diabetes. Recent data from the T1D Exchange (T1DX) registry (1), which comprises leading U.S.

...
Patientorganisationer gör 
tummen ned för utredning
 

Läkemedelsutredningen lever inte upp till förväntningarna. Ett redan komplext system föreslås bli ännu mer svåröverskådligt. Det skriver företrädare för 16 patientorganisationer på SvD debatt i gårdagens tidning.Debattörerna anser att det är

...

What will Come Up and

to Look Out for at ADA 2019

The American Diabetes Association (ADA) 79th Scientific Sessions is right around the corner!

The biggest scientific diabetes conference of the year will take place in San Francisco, California from June 7-11!

Below is a preview of what we’re

...
Fem nya sjukdomsområden ska få standardiserade vårdförlopp nästa år. Vilka ska tas fram av organisationen för kunskapsstyrning, skriver www Dagens Medicin Linda Berglund. Ett av dessa är diabetes

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, innebär att arbetet med...
Press release
 
Håkanssonpriset 2019 går till diabetesforskare: Emily Sonestedt och Magnus Hillman, båda verksamma vid Lunds universitet samt Carl Brunius vid Chalmers Tekniska Högskola.
 
Priset ges till unga forskare vid svenska universitet som utmärker sig inom områdena fysiologi, medicinsk kemi och
...

Continuous interstitial glucose sensing

- the standard of care in diabetes in T1DM and in some T2DM

 

Background

The current standard of care for glucose monitoring in people with diabetes is still in many patients self-monitoring of blood glucose (SMBG) using blood glucose test strips and meters.

...

Avser utdata under 2018.

TEDDY studiens hemsidor 

Det går att läsa om TEDDY studien på dessa webbsidor: 

https://teddy.epi.usf.edu/

(engelska och svenska) 

https://www.teddy.lu.se

(svenska) 

 

www.dagensdiabetes.se saknas i TEDDY studien figurer och bilder,

då plattformens internet-script svårgör

...
För att Sverige ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin krävs omställningar på flera områden.
Regeringen bör prioritera frågan, lära av andra länder och agera handlingskraftigt.

Det skriver företrädare för vård, akademi, patientorganisationer, läkemedelsföretag och professionsförbund i
...
Tag del av juni-numret av DiabetologNytt.
 
Det skickas ut med posten om 5-6 arbetsdagar till alla 4000 medlemmar
i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).
 
Gå in på
 
 
överst till höger finns klickbar pdf
 
eller gå in direkt på nedan www
 
...

Excess risk of lower extremity amputations in people with type 1 diabetes compared with the general population: amputations and type 1 diabetes

Arndís Finna Ólafsdóttir, Ann-Marie Svensson, Aldina Pivodic, Soffia Gudbjörnsdottir, Thomas Nyström, Hans Wedel, Annika Rosengren, Marcus Lind

Artikel i sin helhet
...

Viktigt säkerhetsmeddelande för personer med diabetes som använder NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Pressmeddelande   

Novo Nordisk återkallar idag NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus i Sverige på grund av ett problem med injektionspennans dosminne. Injektionspennorna

...

SFD har under våren arbetat med att skapa en ny

hemsida, svenskdiabetes.se, som lanseras

nu.

 

Vi räknar med att få arbeta

kontinuerligt under året för att kunna leverera

samma fina innehåll som de gamla hemsidorna gör.

 

Planen är att köra bägge hemsidorna parallellt tills

vi ser att den nya hemsidan

...
I mer än 60 år har metformin varit förstahandsval av läkemedel vid typ 2 diabetes. Det är det äldsta och fortfarande vanligaste medlet. Nu visar amerikanska forskare att metformin även under många år kan förhindra att sjukdomen bryter ut hos patienter med hög risk att insjukna.
 

Det är den stora och

...
Tag detl av 2018 års data från drygt 80-tal diabetesmottagningar på sjukhus,
från alla enheter på sjukhusen
 
48 sidor,  inledande text och de viktiogaste figurerna i utfall,
tar 15-20 sek att ladda ner pdf, så vänta in tiden något då figurer är i färg
 
 

Inledning

Nationella Diabetesregistret

...

Patient Hurt by Do-It-Yourself Artificial Pancreas Prompts FDA Warning

The U.S. Food and Drug Administration warned diabetics against building their own artificial pancreas system to help control blood sugar levels after a patient using one suffered an accidental insulin overdose.

...

Standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsområden

Nu har regeringen och SKL slutit en överenskommelse om att införa standardiserade vårdförlopp inom flera sjukdomsområden.

 
Marie Morell

Marie Morell

 

– Vi ser att standardiserade vårdförlopp ger goda resultat inom cancervården.

Nu tar vi nästa steg och

...

Syftet med mötet var att utvärdera framstegen som gjorts för att hantera diabetessjukdomen i Europa, för att se över vilka riktlinjer och strategier, som finns i medlemsstaterna, och hur man kan hjälpa medlemsstaterna att ge god vård till EUs invånare med diabetes.

 

Deltagarna kom från England, Irland, Tyskland,

...

ABSTRACT

Introduction:

Were the participants of the

EMPA-REG OUTCOME trial representative of

patients receiving empagliflozin in clinical

practice?

The aim of the present study was to

examine the prevalence of cardiovascular disease

(CVD) in type 2 diabetes patients starting

empagliflozin treatment

...

Jan Östman (1929-2019)

En centralgestalt i svensk diabetologi.

Jan Östmans betydelse för forskning och klinik på KarolinskaHuddinge och KI har fint tecknats i DN av två av dem dom med stor framgång fört hans arv vidare inom dessa områden, professorerna Peter Arner och Jan Bolinder. 

Min uppgift från

...

Svenska Diabetesförbundet företräder 0,5 miljon människor som lever med diabetes i Sverige idag, oavsett ålder eller typ av diabetes. Dessutom företräder vi dessa personers familjer och närstående, som också påverkas av sjukdomen. 

Diabetesförbundet har med sin 76-åriga historia en bred erfarenhet

...

Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

När typ 1-diabetes diagnostiseras är ofta de flesta insulinproducerande betacellerna redan förstörda. Med en egenutvecklad transplantationsteknik har forskare vid Karolinska Institutet och University of Miami Miller School of Medicine

...

‘Obesity paradox’ challenged in type 1 diabetes 

Edqvist J, et al. Diabetes Care. 2019;doi:10.2337/dc18-1446.

May 8, 2019

Adults with type 1 diabetes and overweight or obesity may be more susceptible to cardiovascular disease, heart failure and higher mortality risk compared with those of lower

...
Från och med första september i höst kommer det nationella vaccinationsprogrammet för barn i Sverige att omfatta vaccination mot rotavirus. 
Har detta något att göra med typ 1 diabetes? Ja, möjligen, därför att australiska forskare har observerat att färre barn har insjuknat i typ 1 diabetes efter
...
Zarrouk M, Franzén S, Acosta S, Nilsson P, Miftaraj M, Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter A
 

Abstract

Studiens syfte: Epidemiologiska data indikerar minskad risk för uppkomst och tillväxt av abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos patienter med diabetes mellitus (DM), men DM är samtidigt förenat med ökad

...

UTMÄRKELSE. Aidin Rawshanis avhandlingsarbeten om diabetes och hjärtkärlsjukdom väckte mycket uppmärksamhet långt innan han disputerade i oktober förra året. Hans delstudier är högrelevanta för kliniken och utförda med statistisk metodik i världsklass. Studierna publicerades i några de högst rankade

...