Serious Hypoglycemia Risk Compared Among Oral SU and Repaglinide Antidiabetics in T2DM
Sulfonylureas were associated with the highest rates
 
Compared to other oral antidiabetic monotherapies, sulfonylureas were associated with the highest rates of serious hypoglycemia, according to a study
...
"Att vara förälder till ett barn med diabetes måste vara det jobbigaste som finns", säger Peter Jihde som ska leda den tv-sända diabetesgalan. I en dokumentär som sänds den 9 november träffar han flera familjer och kända profiler som berättar om hur det är att leva med diabetes.
 
I dokumentären "Leva
...

Efter initiativ från ögonläkarföreningen i enlighet med internationell klassifikation och i samråd med Svensk Förening för Diabetologi SFD kommer NDR att anpassa nuvarande retinopati-diagnoser till ett annat sätt att klassificera dem.

I den nya indelningen ska ögondiagnoserna benämnas:
• mild

...
 
SGLT2 inhibitor empagliflozin may have the potential to reduce the incidence of chronic renal failure in patients with type 2 diabetes in the long term, according to a post-hoc analysis of the EMPA-REG OUTCOME trial.
 
Among more than 7,000 patients with type 2 diabetes and established
...
NYA RÖN
Diabetes innebar ökad frakturrisk
Anna Ugarph-Morawski, med dr, specialist i allmänmedicin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet; kunskapsteam diabetes, Akademiskt primärvårdscentrum; husläkarmottagningen, Stiftelsen Stockholms sjukhem
 
Från
...
Både män och kvinnor behöver rätt behandling för att minska risken för död i hjärt-kärlsjukdom. Nya faktablad som presenteras på den europeiska folkhälsokonferensen EPH ska höja kunskapen om könsskillnader kring kroppens viktigaste muskel.
 
Faktabladen finns på en rad olika språk och i två olika
...
New recommendations from two major diabetes organizations aim to overcome the barriers that have kept continuous glucose monitoring (CGM) technologies from achieving their potential to "revolutionize" intensive insulin therapy.
 
Clinical evidence
Growing evidence supports the benefits of using CGM:
...
For people with advanced liver fibrosis due to nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) who also have type 2 diabetes, outcomes are better with metformin than with sulfonylureas, results from a large international trial show.
"The patients who use metformin can see a long-term benefit," Eduardo
...
Arterial Stiffness Linked to Incidence of Diabetes

Increased risk of diabetes across increasing tertiles of carotid-femoral pulse wave velocity
 
Increased arterial stiffness, as measured by carotid-femoral pulse wave velocity (c-f PWV), is associated with increased incidence of diabetes, according to a
...
ISPAD 2017 – Innsbruck, Österrike
 
Ispad höll i oktober 2017 sin årliga kongress i Innsbruck, Österrike. Den lilla staden mellan alperna var därmed under några dagar den internationella barndiabetologins absoluta epicentrum.
 
Diabetesteam från hela världen samlades för att resonera kring det senaste årets
...
 
 
Bakgrundsdokument till Läkemedelsverkets dokument om typ 2 diabetesbehandling oktober 2017 omfattar totalt 52 sidor och finns i sin helhet på ovan www utan
...
För diabetespatienter är det viktigt att deras medicintekniska produkter fungerar och att behandlingen och infor- mationen i samband med användningen av dem är korrekt.
 
Idag utvecklas tekniken mycket snabbt och produkterna blir alltmer avancerade. Det ställer inte bara högre krav på patienten utan också
...
Nu ligger drygt 20 presentationer som klickbar pdf utan lösenord
från föreläsarna vid SFDs och Psykiatri-föreningens höstmöte i Malmö 12-13/10.
 
 
Välkommen Du som var med på konferensen att se föreläsningar från sessioner Du missat, då det ibland var 4
...
Ny samhällsekonomisk rapport
Sverige förlorar 57 miljarder på sjukskrivningar per år
dvs 170 000 arbetsår per år
 
Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år enligt en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet.
 
Sjukskrivningar är ett stort och ökande problem i Sverige
...
"Vi befinner oss i ett ögonblick då historien bestämt sig för att ta ett avgörande steg framåt", skriver vetenskapsjournalisten Henrik Ennart, vetenskapsjournalist på SvD idag. 
 
I somras fick journalisten möjlighet att delta i den första internationella forskarkonferensen i nutritionspykiatri med
...
Insulin Pump vs. Insulin Injection: Which Is Best for Type 1 Children?
 
Insulin pumps therapy is associated with better glycemic control and fewer complications, new study suggests.
 
nsulin delivery via injection and continuous subcutaneous insulin infusion via insulin pump were compared in a recent
...
Till våren startas en ny och efterlängtad  kurs med inriktning mot Äldre och diabetes, 7,5 HP, på Högskolan Väst i Trollhättan.
 
Kursen är på avancerad nivå och riktar sig till alla sjuksköterskor med intresse för äldre med diabetes. Den kommer också att vara en av de valbara kurserna för vårt
...
Hej!
 
Såg att Dagens diabetes i våras uppmärksammade våra patientversioner av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes typ 1 och graviditetsdiabetes.
 
Nu finns även en patientversion med de uppdaterade nationella riktlinjerna för diabetes typ 2.
...
Idag kom Läkemedelsverkets rapport
 
 
Ett av huvudbudskapen är att den glukossänkande läkemedelsbehandlingen ska vara individualiserad och hänsyn tas
...
Glödande inspiration på SFDs Höstmöte i Malmö 12-13/10
 
Det blåste hårda kastvindar i Malmö på Höstmötets första dag torsdagen den 12 oktober. Men det hindrade inte Svensk Förening för Diabetologi SFD, Svenska Psykiatriska Föreningen och Sveriges Kommuner och Landsting SKL och tillsammans med
...
En mer än två decennier lång uppföljning av tyska typ 1 diabetiker visar att de enda diabeteskomplikationerna som förknippas med högre risk för för tidig död är hjärt- kärlsjukdomar och allvarlig njursjukdom. Andra följdsjukdomar, exempelvis ögon- och nervskador, var vanliga men inte alls lika
...
I år har priskommittén för Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser haft nöjet att kunna dela ut stiftelsens båda Johnny Ludvigsson-priser – det ena för Framstående Barndiabetesforskning i Norden, och det andra till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige.
 
Barndiabetesfondens Johnny
...
Press relese from Abbott
 
REVOLUTIONARY GLUCOSE MONITORING TECHNOLOGY FREESTYLE®LIBRE NOW REIMBURSED ACROSS JAPAN
 
Published on 2017.08.31
NATIONALLY REIMBURSED FOR ALL PEOPLE WITH DIABETES ON INSULIN THERAPY
 
MORE THAN 1 MILLION PEOPLE, BOTH TYPE 1 AND TYPE 2 
 
FREESTYLE® LIBRE ELIMINATES THE HASSLES OF
...
Diabetes i kriminalvårdens breda sjukdomspanorama
 
I Sverige finns i dag 47 anstalter och 31 häkten. Antal personer som var frihetsberövade den 1 oktober 2016 var 4 231 individer på anstalter och 1 676 på landets häkten. Det är de senaste kvalitetssäkrade siffrorna som anges i kriminalvårdens
...
 
För den som har diabetes har egenvården stor betydelse. Att kunna mycket om kost, motion och behandling är avgörande för att hålla sig i form. Nu kommer forskning om själva lärandet kring sjukdomen, och om patientutbildningen lever upp till patienternas behov.
 
Diabetes är en vanlig åkomma i
...