Tag del av juni-numret av DiabetologNytt.
 
Det skickas ut med posten om 5-6 arbetsdagar till alla 4000 medlemmar
i Svensk Förening för Diabetologi (SFD).
 
Gå in på
 
 
överst till höger finns klickbar pdf
 
eller gå in direkt på nedan www
 
 
Tidningen innehåller 90 sidor med färgfoton och färg-illustrationer
så det tar 20 sekunder att ladda ner pdf
 
 
Innehållsförteckning sommarnumret 2019
 

• Ordföranden har ordet
• Redaktörspalten
• NDR-nytt
• Behandling av diabetes vid annan kulturell bakgrund

• Rapportering från ATTD

• Diabetesporträttet

• Sett & Hört

• Årets avhandlingar

• Årets hedersledamot och årets diabetolog

• Intervju hypoglykemi-expert

• Bokrecension

• Res med SFD

• Kongresser Kongress- och möteskalender

 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt