Viktigt säkerhetsmeddelande för personer med diabetes som använder NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus

Pressmeddelande   

Novo Nordisk återkallar idag NovoPen® 5 Plus, NovoPen® 6 och NovoPen Echo® Plus i Sverige på grund av ett problem med injektionspennans dosminne. Injektionspennorna används för insulinbehandling av personer med diabetes.

Runt 2 700 av de påverkade injektionspennorna har distribuerats på den svenska marknaden. Injektionspennornas dosminne kan i sällsynta fall visa en för låg sista dos.

Inga biverkningar har rapporterats, men för att skydda patienternas säkerhet så har Novo Nordisk beslutat att återkalla alla påverkade injektionspennor. 

Novo Nordisk uppmanar personer med diabetes som använder någon av de påverkade injektionspennorna att kontakta sitt apotek för att byta ut produkten. 

Se fullständigt pressmeddelande i nedanstående dokument. 

Batchnummer för de påverkade injektionspennorna är listade nedan. 

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_attachment/blofyjmv9tksz1gnj9rq.pdf

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt