God diabetesvård hela livet
- ett stöd för personer med typ 1 diabetes
 
 
Klickbar pdf kort skrift 26 sidor
Finns på ovan www eller
överst till höger på www.dagensdiabetes.se på dator
eller nederst på smartphone
 
God läsning!
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt