170510
 
Tack för ditt brev och synpunkterna till vår utredning.
 
Det är grundläggande för TLV att ha god och nära kontakt med professionerna, för att vi ska kunna göra så bra bedömningar som möjligt. Vi försöker också löpande utveckla formerna för att involvera patienter och tillvarata
...
 Muhammad Abdul-Ghani1,2⇑, Stefano Del Prato3, Robert Chilton4 and Ralph A. DeFronzo1⇑
1Division of Diabetes, University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, TX2Diabetes and Obesity Clinical Research Center, Department of Medicine, Hamad General Hospital, Doha,
...
Diabetesenkäten och Diabetesprofilen
Nya sätt för personer med diabetes att delta och förbättra diabetesvården
 
NDR har tagit fram en patientenkät som ska ge kunskap om hur vardagen med diabetes fungerar och om vården ger det stöd som behövs. Enkäten testas just nu på flera vårdenheter och kommer
...
Press release
 
Hoj17, ett projekt som drivs av Forskaren Ulla Tang. En 90 dagar lång cykeltur 200 mil skall ta Ulla genom Sverige för att upplysa om behovet av förebyggande vård för diabetiker.
 
 
Enligt sina forskarrön kan Ulla påvisa att när förebyggande åtgärder sätts in genom fotvård,
...
”Diabetes och ADHD blir som ett inbördeskrig i mig, de slåss och förstärker varandra!”
Psykiatriska sjukdomar är tre gånger vanligare bland unga med diabetes typ 1 än bland friska jämnåriga (1). En ökad frekvens av neuropsykiatriska sjukdomar ses redan 6 månader efter diabetesdebut, men också
...
Treating diabetic macular edema with anti-vascular endothelial growth factor (anti-VEGF) may lead to improvements in diabetic retinopathy severity for up to two years, particularly in patients with nonproliferative disease, researchers say.
 
Adam Glassman, principal investigator of the coordinating
...
Diabetesforum 2017. Två dagar i slutet av april fylldes av diabetesfakta.
 
Fyra diabetesessioner samtidigt. 60-talet föreläsare och moderatorer från hela Sverige och inbjudna internationella föreläsare. Mycket mingel och utbyte av kunskap i korridorer i 5 plan på Waterfront i Stockholm. inspiration
...
Press release från Uppsala Akademiska
 
Jarl Hellman, diabetesansvarig överläkare på Akademiska, har utnämnts till årets diabetolog.
Diabetesvården på Akademiska sjukhuset har fått två utmärkelser.
 
I samband med Svensk förening för diabetologis årliga kongress 27-28 april utsågs Jarl Hellman,
...
Hej!
 
Jag kanske skulle ha gjort min röst hörd under paneldebatten på Diabetesforum förra veckan..
 
TLVs Kunskapsunderlag hälsoekonomi vid FGM ska till NT-rådet inför beslut om nationell rekommendation för FreeStyle Libre - och ska ju vara klart i maj.
 
 
Skickar därför detta brev för att framföra våra synpunkter
...
”Vi diabetiker blir billigare i drift
om vi får den bästa hjälpen”
 
"Vad f-n är diabetes?" Undrade TV-journalisten Peter Jihde när han den 12/12 2012 fick diagnosen typ 1-diabetes. Idag vet han alltför väl vad sjukdomen innebär men har bestämt sig för att ta matchen mot diabetesen.
 
 
- Matchen är
...
"Det ska bli enklare att röra på sig och äta bra". Rapport från Folkhälsomyndighet och Livsmedelsverket till Regeringen. Fetman kostar samhället 70 miljarder SEK per år


Det är dyrt för samhället med medborgarnas ohälsosamma matvanor och för lite fysisk aktivitet. Enbart fetman
kostar
...
Lokal Malmö Live intill Centralstationen Malmö
Konferensansvarig Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
...
Från och med nu kan du som är registrerade i NDR själv gå in på NDRs hemsida och logga in via ditt Bank-ID
 
Du kan då se din egen diabetesprofil, dvs alla data som finns på dem i NDR, lättläst och upplagt grafiskt och i tabeller. Detta ger mer makt till dig som patient. Du och vården delar samma
...
SFD pris och stipendium
Rising star
Motivering till Charlotte Nylander barn och ungdomspsyk Sörmland
För en pedagogisk tydlig och engagerad föreläsning som ger oss verktyg för oss i teamet  att se och hjälpa patienter med diabetes och neuropsykiatriska funktionshinder. Charlotte är även
...
Mättat fett är mer fettbildande och mindre muskeluppbyggande än fleromättat fett, visar tidigare forskning. En ny studie visar att valet av fett orsakar epigenetiska förändringar som i sin tur skulle kunna bidra till skillnaderna i fettlagringen.
Den så kallade ”Muffinsstudien” rönte stor
...
Under Diabetesforum i Stockholm delade Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
SFSD ut flera fina priser. Bifogar pressmeddelande om detta.
Vänlig hälsning Lena Bergling, pressansvarig SFSD 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt
Diabetessjuksköterska Ann-Sofie Nilsson Neumark, Kalmar,
tilldelas
...
SFDs styrelse
David Nathanson, Stockholm
nyvald ordf
Magnus Löndahl, SUS, Lund
nyvald vetenskaplig sekreterare
Neda Rajamand Ekberg, Stockholm
ledamot, sekreterare
Stefan Jansson. Örebro
ledamot, representerar primärvård diabetes
Erik Schwarcz, Örebro
nyvald ledamot
Frida Sundberg
ledamot,
...
FoU-kurs Metabolic disorders including diabetes mellitus (1,5 ECTS) i Umeå 17-21 oktober. Både doktorander och post docs från andra lärosäten kan söka enligt nedanstående, dock  senast 22/6. Bifogar prel schema. 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
  
It is still possible to apply to the doctoral course Metabolic
...

Leif Groop, professor och internationellt känd för sin banbrytande diabetesforskning, föräras nu ett eget pris. Han har under sin långa karriär i hög grad bidragit till den ökade kunskapen om genernas roll vid typ 2-diabetes, enligt press release.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt 

Leif Groop, ledare för

...

Press relerase

Etablering av Proof-of-Concept – En utvärdering av införandet av ett digitalt arbetssätt i dagligt kliniskt arbete

Nyhetsinfo

www red DiabvetologNytt

Studie på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Stockholm,

Sammanfattning

En före/efter-studie visar att införandet av en patientcentrerad

...

Motivering till årets 2015 års stipendium för förtjänstfullt arbete inom diabetesvården Sponsor Boehringer Ingelheim

Johan Jendle, prof, vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Capio vårdcentral Våsterås city tilldelas 2015 års kvalitetspris för att med framgångsrikt teamarbete

...
Nationella Diabetes Teamet 10 år!              

Nationella Diabetes Teamet, NDT, är en paraplyorganisation för patientföreningar och vårdprofessionella föreningar för att dessa tillsammans ska kunna verka för en bättre diabetesvård i hemmet, samhället och inom sjukvården.

NDT bildades för 10 år sedan som ett

...

Tryggare övergång för ungdomar med typ 1-diabetes

 

Lise-Lotte Möller och Catarina Fernow, diabetessjuksköterskor vid Skaraborgs Sjukhus.

Att som ung person med typ 1-diabetes behöva byta vårdgivare från barn- till vuxenmottagning kan resultera i otrygghet och uteblivna besök.

...

Tusentals skriver på mot VAB-regler

Juridikens kvarnar mal vidare i VAB-frågan. Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt sig för att pröva om det är rätt att neka föräldrar till barn med typ 1-diabetes ersättning vid till exempel utbildning av ny skolpersonal.  


Men det kan ta upp till ett år innan

...

För Svensk Förening för Diabetologi (SFD)

Johan Jendle, professor, överläk och David Nathanson, med dr, överläk

båda vetenskapliga sekreterare SFD

 

Motivering till Priset för Årets Kliniska Avhandling 2015 Sponsor Sanofi

Björn Rathsmans avhandling är ett unikt arbete som spänner över två

...