Tryggare övergång för ungdomar med typ 1-diabetes

 

Lise-Lotte Möller och Catarina Fernow, diabetessjuksköterskor vid Skaraborgs Sjukhus.

Att som ung person med typ 1-diabetes behöva byta vårdgivare från barn- till vuxenmottagning kan resultera i otrygghet och uteblivna besök. Diabetessjuksköterskorna Catarina Fernow och Lise-Lotte Möller har skrivit en kandidatuppsats i ämnet och arbetar nu aktivt för att göra övergången så bra som möjligt.

– Det är en svår ålder att ha diabetes i. Tonåren är en period där många ungdomar är mitt i frigörelsen från föräldrar och andra vuxna, att även ha diabetes och dagligen behöva ta ställning till blodsocker och insulindoser gör inte denna period i livet lättare. Där ska de nu också flyttas från den trygga barnkliniken till en ny klinik med okänd personal och nya rutiner, säger Catarina Fernow.

Catarina Fernow och Lise-Lotte Möller arbetar vid diabetesmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Lidköping. De upptäckte att ungdomar med diabetes ofta uteblir från besök i samband med att de flyttas över från barnkliniken till diabetesmottagningen för vuxna. De bestämde sig därför för att skriva en kandidatuppsats om hur ungdomar med typ 1-diabetes upplever att byta från barn- till vuxenklinik, som de nyligen presenterade på en nationell konferens för sjuksköterskor inom diabetesvård.

– Vi gjorde en enkätundersökning på tre andra sjukhus i Västra Götaland, och kom fram till att majoriteten av de tillfrågade ungdomarna var oroade inför flytten. Oron fanns oavsett om de hade haft sin diabetes i något år eller sedan de var små. De var oförberedda, upplevde sig inte vara delaktiga och visste inte vad som väntade.

Etablerar kontakt tidigare

Ungdomarna är 18 år när de flyttar från barn- till vuxenklinik, vilket också innebär att de är myndiga och kan välja om de vill komma på besöken eller inte.

 – Vi vill göra allt vi kan för att de ska känna sig trygga och tycka det är viktigt och motiverande att komma på besöken. På så sätt minimerar vi risken att det blir något glapp i behandlingen, förklarar Lise-Lotte Möller.

För att ungdomarna ska känna sig väl förberedda har man på diabetesmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Lidköping nu gjort förändringar i arbetssättet när det gäller överflytten av ungdomarna. Informationsblad med bilder på diabetesteamet och svar på vanliga frågor som kan uppkomma har tagits fram och lämnas av personal på barnkliniken i god tid innan den planerade överföringen.  Dessutom får ungdomarna nu träffa diabetessjuksköterskan redan vid sitt sista eller näst sista besök på barnkliniken.

– Vi fångar upp dem på barnkliniken och etablerar en kontakt redan där. Vi visar våra lokaler och presenterar personalen som ingår i vuxenteamet.

Färre uteblir

Och även om arbetssättet ännu inte har hunnit utvärderas och följas upp är Catarina och Lise-Lotte övertygade om att förändringarna är till det bättre.

– Vi har bara fått positivt gensvar och tycker att vi snabbare bygger upp en personlig relation till ungdomarna, vilket är nödvändigt för att kunna ge en personcentrerad vård.  Det känns också lättare för oss att fortsätta diskussionen från den första kontakten vi etablerade på barnkliniken. Känslan är dessutom att färre uteblir sedan vi ändrade arbetssätt, även om vi inte har utvärderat det.

Diabetessjuksköterskorna har nu planer på att följa upp arbetet och göra en mer djupgående studie i ämnet.

Press release Publicerad av: Sabina Lorentzon, VGR
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt