SFD pris och stipendium
Rising star
Motivering till Charlotte Nylander barn och ungdomspsyk Sörmland
För en pedagogisk tydlig och engagerad föreläsning som ger oss verktyg för oss i teamet  att se och hjälpa patienter med diabetes och neuropsykiatriska funktionshinder. Charlotte är även nydisputerad lovande forskare i ett viktigt vetenskapligt fält.
Priset stöds ekonomiskt av Novo Nordisk med 30 000 kr
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt