Under Diabetesforum i Stockholm delade Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
SFSD ut flera fina priser. Bifogar pressmeddelande om detta.
Vänlig hälsning Lena Bergling, pressansvarig SFSD 
Nyhetsinfo
www red DiabetiologNytt
Diabetessjuksköterska Ann-Sofie Nilsson Neumark, Kalmar,
tilldelas Posterpris 2017
Priset får hon för sitt arbete ”Diabetesutbildningskoncept för kommunal hemsjukvård”.
Priset, som är på 5 000 kronor, delades ut vid en ceremoni av SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, i samband med Diabetesforum i Stockholm.
SFSD:s prismotivering lyder:
Broar, bygga, behov.
Stipendiet stöd ekonomiskt av Novo Nordisk
Diabetessjuksköterska Anna Wåhlén, Uppsala,
tilldelas Posterpris 2017
Priset får hon för sitt arbete ”Diabetesprocessen, förbättringsarbete inom Uppsala primärvård”:
Priset, som är på 5 000 kronor, delades ut vid en ceremoni av SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, i samband med Diabetesforum i Stockholm.
SFSD:s prismotivering lyder:
Primärvård, premiera, process.
Stipendiet är stöds ekonomiskt av Novo Nordisk.
Anette Groth, Falu lasarett, tilldelas Posterpris 2017
Priset får hon för sitt arbete ”Effekt och upplevelse av Flash Glucose Monitoring hos patienter med typ 1-diabetes”. Hon delar priset med sin handledare professor Karin Wikblad, Uppsala universitet.
Priset, som är på 20 000 kronor, delades ut vid en ceremoni av SFSD, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, i samband med Diabetesforum i Stockholm.
.
SFSD:s prismotivering lyder:
Upplevelser, uppskattat, uppmuntra.
Stipendiet stöds ekonomiskt av Novo Nordisk.