Motivering till årets 2015 års stipendium för förtjänstfullt arbete inom diabetesvården Sponsor Boehringer Ingelheim

Johan Jendle, prof, vetenskaplig sekreterare Svensk Förening för Diabetologi

 

Capio vårdcentral Våsterås city tilldelas 2015 års kvalitetspris för att med framgångsrikt teamarbete lyckats förbättra en rad viktiga indikatorer för diabetesvård. I synnerhet har man lyckats förbättra metabol kontroll och sänka andelen patienter med HbA1c > 70 mmol/mol till en närmast idealisk nivå. Framgångsfaktorer i NDR-IQ projektet har varit en tydlig struktur i organisationen kring diabetesomhändertagandet. Grundförutsättningar har varit välutbildade diabetessköterskor och intresserade allmänläkare. Man har även arbetat målmedvetet med kalla patienterna till läkarbesök en gång per år och till sköterskebesök minst en gång per år. Denna kontinuitet och starka vilja att regelbundet träffa patienterna på regelbundna patientmöten har varit avgörande för vårdcentralens framgångsrika arbete.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt