Tusentals skriver på mot VAB-regler

Juridikens kvarnar mal vidare i VAB-frågan. Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt sig för att pröva om det är rätt att neka föräldrar till barn med typ 1-diabetes ersättning vid till exempel utbildning av ny skolpersonal.  


Men det kan ta upp till ett år innan målet avgörs och föräldrarna kan inte vänta på en lösning.

Tina Linder startade en namninsamling, och har fått tusentals underskrifter.

Även om Högsta förvaltningsdomstolen beviljat Försäkringskassan prövningstillstånd i frågan, så kan det ta ett år innan det avgörs. Utgången är oviss, och för alla de föräldrar som kommer i kläm till följd av Försäkringskassans fortsatt strikta regeltolkning så fortsätter kampen.

Tina Linder engagerar sig för att lösa problemet och har startat en namninsamling för att protestera mot reglerna. Hon har själv typ 1-diabetes och är mamma till en son med samma sjukdom. Även om hon inte personligen drabbats av VAB-reglerna så har hon tagit del av många historier från föräldrar i bekantskapskretsen. En av hennes väninnor tvingades ta semester i två månader vid inskolning.

– När sommaren kommer och barnet ska ha sommarlov, då är semestern förbrukad. Det är helt galet. Det är ju inte bara en isolerad händelse, utan det uppstår varje gång barnet byter skola eller när personal slutar, säger Tina.

Responsen på namninsamlingen har varit stor, för tillfället 2900 underskrifter. Hon har mejlat sjukvårdsminister Gabriel Wikström och framfört sina synpunkter och syftet med kampanjen.

– Jag har bett om att få träffa honom och hoppas att under hösten få lämna över namninsamlingen och berätta om föräldrarnas situation. Även Försäkringskassan ska få ta del av namninsamlingen.

Enligt Tina är engagemanget och kamplusten stor bland föräldrar runt om i landet.

– De tycker det är skandal! Jag trodde att vi kommit längre inom vården i Sverige år 2016. Men jag är envis och kommer inte ge mig, säger Tina Linder.

Fakta: För att delta i Tinas kampanj och skriva under så går du in här: kampanj för ersättning från Försäkringskassan.

Text: Staffan Ohlson, www Svenska Diabetesförbundet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Läs också: Maria nekades VAB vid inskolning