Från och med nu kan du som är registrerade i NDR själv gå in på NDRs hemsida och logga in via ditt Bank-ID
 
Du kan då se din egen diabetesprofil, dvs alla data som finns på dem i NDR, lättläst och upplagt grafiskt och i tabeller. Detta ger mer makt till dig som patient. Du och vården delar samma information.
Under våren börjar vi också att testa PROM enkäten som kan nås av patient på samma sätt, till en början är det några testmottagningar som utvärderar detta ihop med sina patienter.
 
 
Hälsningar från oss alla på NDR.
Soffia Gudbjörnsdottir
Registerhållare NDR
www.ndr.nu