SFDs styrelse
David Nathanson, Stockholm
nyvald ordf
Magnus Löndahl, SUS, Lund
nyvald vetenskaplig sekreterare
Neda Rajamand Ekberg, Stockholm
ledamot, sekreterare
Stefan Jansson. Örebro
ledamot, representerar primärvård diabetes
Erik Schwarcz, Örebro
nyvald ledamot
Frida Sundberg
ledamot, representerar barn- och ungdomsdiabetes, BLFs endo- och diabetessektion
Mikael Lilja. Östersund
ledamot, representerar primärvård diabetes
Niclas Abrahamsson, Uppsala
nyvald ledamot
Sofia Gudbjörnsdottir, Göteborg
representerar NDR, registerhållare
Stig Attvall, SU Sahlgrenska, Göteborg
ledamot, DiabetologNytt, redaktör
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt