Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2018-03-14
 
En nyfödd bebis i famnen – och samtidigt ett eget blodsocker som åker berg-och-dalbana som aldrig förr. För vissa nyförlösta kvinnor med diabetes typ 1 blir situationen övermäktig, och mer stöd måste till, visar forskning
...
Landsting och regioners system för kunskapsstyrning
 
På SKL´s Webbplats finns  information om landsting och regioners system för kunskapsstyrning. Nu finns där även information om nationella programområden (NPO) och nationella samverkansgrupper (NSG) samt information om ledamöter i dessa grupper. Värdskapet för
...
Sofie Perssons avhandling” Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a case study of the impact of an early life health shock” har blivit utsedd till årets kliniska avhandling 2017 av Svensk Förening för Diabetologi.
 
Priset och ett stipendium på 20 000 kr delades ut vid
...
Ahlqvist och medarbetares artikel
 
”Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables” i Lancet Endocrinology & Diabetes, 180301
 
 
har väckt stor medial uppmärksamhet, vilket givit upphov till frågor från patienter och
...
Vid Endodiabetes-mötet i Göteborg förra veckan under diabetes-session
 
Pris till bästa diabetes-föredrag 
5000 SEK från Svensk Förening för Diabetologi att användas enkom för yrkesförkovrande verksamhet
 
Aidin Rawshani
 
Motivering
För en fin och tydlig presentation av en komplicerad analys av olika
...
Press meddelande
 
Svenska Läkaresällskapet
Ohälsosamma matvanor är den största riskfaktorn för ohälsa i Sverige visar en ny rapport från Livsmedelsverket.
 
Rapporten visar även stora skillnader i hur landstingen jobbar med människor som äter ohälsosamt. Svenska Läkaresällskapet arbetar sedan 2011
...
Diabetesspråk ett reflektionsunderlag
För att förbättra kommunikationen om och med personer med diabetes
 
Ligger överst på www.dagensdiabetes.se uppe till höger
klickbar pdf 11 sidor, tänkt att användas i diabetesteam, på vårdcentral, diabetesmott sjkhusdiab mott
 
För reflektion i grupp, "bikupor" om
...
New data from landmark CVD-REAL study of patients with type-2 diabetes confirms CV benefits associated with SGLT-2 inhibitors
 
Press release Astra Zeneca
 
Real-world evidence study of more than 400,000 patients with type-2 diabetes, 74% of whom did not have a history of established cardiovascular
...
Årets Kliniska Avhandling 2017
Mottagare Sofie Persson, Lunds Universitet
 
 
Pris Diplom + 20000 SEK
 
Sponsor
Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Motivering
Med sitt nydanande och djupgående avhandlingsarbete av hög kvalitet belyser Sofie Persson, på ett inte tidigare visat sätt, långsiktiga
...
Pris Årets Kvalitetsarbete Diabetes
 
KK Diabetes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Göteborg
 
Pris
Diplom + 30000 SEK
 
Sponsor
Boehringer-Ingelheim
 
Motivering
KK-kliniken på Östra SU Göteborg har genom att integrera kompetens, teknik och engagemang på sin mottagning för gravida
...
Sveriges bästa diabetesteam finns på Adolfsbergs vårdcentral
Pressmeddelande   
 
Sveriges bästa diabetesteam inom primärvård finns på Adolfsbergs vårdcentral. Den prestigefyllda utmärkelsen delades ut vid Svensk Förening för Diabetologis årsmöte under torsdagskvällen 8/3
 
Utmärkelsen delas årligen ut till en
...
Short-term efficacy and safety of SGLT2 inhibitors have been well established, but what happens with long-lasting use of these medications?
 
As they are the newest medication class on market for treatment of diabetes, SGLT-2 inhibitors’ influence on both cardiovascular and non-cardiovascular health
...
Nybildad nationell grupp för endokrina sjukdomar och diabetologi, kallas Nationellt programområdet för endokrinologi
 
Gruppens ledamöter fastställdes av SKL för en dryg vecka sedan och består av en representant per region. Sverige representeras av 6 olika regioner.
 
Det blir norra regionens
...
Press release KS
 
An Integrated Understanding of the Rapid Metabolic Benefits of a Carbohydrate-Restricted Diet on Hepatic Steatosis in Humans
 
Adil Mardinoglu, Hao Wu, EliasBjornson, Cheng Zhang, Antti Hakkarainen, Sari M.Räsänen, Sunjae Lee, Rosellina M.Mancina, Mattias Bergentall, Kirsi
...
BDD Bättre Diabetes Diagnos
 
Studiens analysbatteri är nu klinisk rutin och kunskapen om olika diabetessjukdomar har ökat
 
Annelie Carlsson, docent, överläkare, Lunds universitet; Skånes universitetssjukhus (koordinator)
Gun Forsander, adj professor, överläkare, Sahlgrenska akademin; Sahlgrenska
...
Pressmeddelande Karolinska
 
Kroppens ”sockertermostat” identifierad
Det är de Langerhanska öarna i bukspottkörteln som har det övergripande ansvaret för regleringen av våra blodsockervärden. Det rapporterar forskare vid bland annat Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Cell
...
Tidigare benämnd grad av retinopati
Ny benämning av grad av retinopati
Kommentar
 
Generellt gäller att 
Makulaödem ska dokumenteras om det förekommer
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny benämning av grad av retinopati
Mild
Kommentar
Enbart mikroaneurysm
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny
...
Genom att undersöka ögats hornhinna med ett specialmikroskop kan det bli möjligt att på tio minuter ställa diagnos om en person med typ 2-diabetes har fått nervskador. Det visar en studie från Umeå universitet, bland diabetespatienter i Skellefteå.
 
– Även om det för närvarande inte finns någon
...
NYHETER Läkartidningen 180302
Katrin Trysell www.lakartidningen.se skriver
 
Svenska forskare vill se ny klassificering av diabetes hos vuxna
 
Dela in diabetes som debuterar i vuxen ålder i fem olika subtyper för att bättre kunna skräddarsy behandling. Det föreslår svenska och finska forskare bakom en ny studie i
...
Variables associated with HbA1c and weight reductions when adding liraglutide to multiple daily insulin injections in persons with type 2 diabetes (MDI Liraglutide trial 3)
Sofia Dahlqvist1, Elsa Ahlén1,2,3, Karin Filipsson4,5, Thomas Gustafsson6, Irl B Hirsch7, Jaakko Tuomilehto8,9,10, Henrik
...
A massive data analysis showed that SGLT2 diabetes drugs significantly cut heart failure hospitalizations and deaths, results that stand to have a “substantial impact” on prescribing habits, if AstraZeneca’s sees predictions come true.
 
In a real-world study dubbed CVD-Real, researchers sifted
...
Safety and effectiveness of FreeStyle Libre glucose-monitoring system
 
Controlling blood glucose levels at an optimum range to prevent diabetes-related microvascular and macrovascular complication is of utmost importance. Thus, several devices have been manufactured to closely monitor the blood
...

En absolut riskminskning för nya hjärt-kärlhändelser med 1,5 procentenheter efter två år. Det blev resultatet när patienter med etablerad aterosklerotisk sjukdom fick tilläggsbehandling med det nya kolesterolsänkande läkemedlet Repatha (evolocumab), skriver Carl-Magnus Hake www.dagensmedicin.se

 

– Vi

...
Umeåforskare har skapat dataset som kartlägger de insulinproducerande cellernas tredimensionella distribution och volym i hela bukspottkörteln. Den visuella och kvantitativa informationen förbättrar möjligheterna att göra analyser av bukspottkörteln inom diabetesforskning. Forskarnas dataset
...

Länge har man trott att högt blodsocker är det som försämrar njurfunktionen vid diabetisk njursjukdom. Men genom studier på möss med diabetisk njursjukdom har Ulf Eriksson och hans kollegor upptäckt att det i stället har att göra med fettansamlingar i njurarna. Nu har forskarna lyckats minska

...