Årets Kliniska Avhandling 2017
Mottagare Sofie Persson, Lunds Universitet
 
 
Pris Diplom + 20000 SEK
 
Sponsor
Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Motivering
Med sitt nydanande och djupgående avhandlingsarbete av hög kvalitet belyser Sofie Persson, på ett inte tidigare visat sätt, långsiktiga socioekonomiska konsekvenser för gruppen av barn och ungdomar som insjuknar i typ 1 diabetes.
 
 
_______________
 
Årets Prekliniska Avhandling 2017
Mottagare Liza Grapensparr, Uppsala Universitet
 
Pris Diplom + 20000 SEK
 
Sponsor SFD
 
Motivering
I sitt gedigna avhandlingsarbete har Liza Grapensparr, genom att studera hur tillförsel av olika celltyper kan förbättra resultatet av ö-cellstransplantation, identifierat en potentiellt möjlig väg att förbättra neural och vaskulär integration för transplanterade ö-celler och därmed deras möjlighet att överleva och på ett fysiologiskt funktionellt sätt
producera och frisätta insulin.

Erik Schwarcz och Magnus Löndahl
Vetenskapliga sekreterare, SFD
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt