Pris Årets Kvalitetsarbete Diabetes
 
KK Diabetes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra Sjukhuset, Göteborg
 
Pris
Diplom + 30000 SEK
 
Sponsor
Boehringer-Ingelheim
 
Motivering
KK-kliniken på Östra SU Göteborg har genom att integrera kompetens, teknik och engagemang på sin mottagning för gravida kvinnor med diabetes drastiskt förbättrat sina kvalitetsparametrar med bättre HbA1c, färre akuta kejsarsnitt, färre och kortare neonatal IVA-vård och ett totalt bättre omhändertagande.
 
Erik Schwarcz och Magnus Löndahl
Vetenskapliga sekreterare, 
Svensk Förening för Diabetologi
 
Presssmeddelande
Sedan 2 år tillbaka har specialistmödravården på kvinnokliniken SU/Östra i Göteborg med drygt 100 gravida diabetespatienter per år drastiskt förbättrat sina kvalitetsparametrar med bättre HbA1c, färre akuta snitt, kortare vårdtid på neonatal IVA intensivvård och ett totalt bättre omhändertagande.
 
Den gravida kvinnan med diabetes behöver ett speciellt omhändertagande och det krävs god kunskap hos vårdteamet. Det är en fördel att samla kompetens och erfarenhet. Täta kontakter behövs med besök eller tfn kontakt ibland varje vecka. Det krävs ett gott teamsamarbete mellan diabetesbarnmorska, diabetessköterska, diabetesdietist, diabetesläkare och obstetriker.
 
Medarbetarna lär varandra, lär av varandra och ökar sin erfarenhet betydligt mer än vid enskilt arbete med patienten. Detta ger möjlighet till ett bättre omhändertagande med diabetespatienten i fokus.
 
De medicinska riskerna för den gravida kvinnan med diabetes och hennes barn minskar på så sätt dramatiskt.
Tekniska hjälpmedel såsom diasend-glooko och care link professional, dvs pedagogiska www hjälpmedel på distans vid tfnkontakt, CGM/FGM och/eller insulinpumpar används framgångsrikt  i 100 procent under graviditeten.
 
Det behövs också en kunnig och erfaren diabetessjuksköterska, som kan hantera all teknik med hjälpmedel, behärskar olika insulinsorter, kan coacha patienten under graviditeten och också har tid och möjlighet att vara med under förlossning.
 
2018 har internationella diabetesfederationen IDF som tema Woman and Diabetes. 
 
Nyhetsinfo
ww red DiabetologNytt