Diabetesspråk ett reflektionsunderlag
För att förbättra kommunikationen om och med personer med diabetes
 
Ligger överst på www.dagensdiabetes.se uppe till höger
klickbar pdf 11 sidor, tänkt att användas i diabetesteam, på vårdcentral, diabetesmott sjkhusdiab mott
 
För reflektion i grupp, "bikupor" om 2-3 personer, för därefter diskussion kring förbättrad diabetesvård,
personcentrerad diabetesvård och förbättrad coaching 
 
Bakgrund
Diabetes är en livslång sjukdom för en halv miljon svenskar. Den kan minska såväl livslängd som livskvalitet. Den kräver daglig egenvård 24/7.
 
Generellt lever personer med diabetes med högre nivåer av känslomässig stress än de utan diabetes. Den stres- sen kan fortgå genom hela livet med diabetes.
 
Det goda budskapet är att med dagens behandlingsmöjligheter kan såväl livslängd som hälsa och livskvalitet förbättras. Också känslomässig stress kan reduceras.
 
Det sätt som vi uttrycker oss på – såväl i tal som i skrift – reflekterar och formar våra tankar, åsikter, uppfattningar och beteenden. Ord bär kraften att övertala, att ändra eller förstärka tankar, samtal och stereotyper – på ont och gott. Ord gör mer än att bara reflektera individers verklighet: ord skapar verklighet.
 
Språk som används måste engagera individen med diabetes och ska stödja individens dagliga egenvårdsinsatser. Det är viktigt att undvika och motverka ett mindre inspirerande språk, ett språk som kan orsaka onödig rädsla, skuldkänsla eller obehag.
 
En optimal kommunikation kan öka behandlingsmotivation, hälsa och välmående hos personer med diabetes. Ett negativt språk blir passiviserande, är ofta felaktigt, och kan vara skadligt.
 
Vi kan med ett annorlunda förhållningssätt uppmuntra till en större medvetenhet kring språkbruket vid diabetes. Vi kan identifiera potentiella förbättringsområden.
 
Sammanfattning
För ett tiotal år sedan var evidensläget för behandling av diabetes nedslående. Nu har ett antal nya studier visat på mer e ektiv behandling och på vikten av ett personcentrerat förhållningssätt.
 
Risken för diabetesrelaterade komplikationer har de senaste decennierna minskat drastiskt. Många personer kan nu leva sina liv utan att drabbas av svåra diabetes-komplikationer. Livslängden vid diabetes ökar därför kontinuerligt.
 
Det har nu uppkommit ett behov av att reformera vårt språk, när vi kommunicerar med och om de personer som lever med diabetes i dag.
 
Det är dags att språket kring diabetes reflekterar denna evolution.
 
David Nathanson
Med dr, överläkare, ordförande Svensk Förening för Diabetologi SFD
 
Fredrik Löndahl
Förbundsordförande Svenska Diabetesförbundet
 
Frida Sundberg
Barnläkare, med dr, överläkare, barndiabetes-representatant i SFDs styrelse styrelseledamot Svenska Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes
 
Ingela Bredenberg
Specialistsjuksköterska, diabetes, ordförande Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård SFSD
 
Mervi Andelin
Diabetessköterska, medicinjournalist
 
Stig Attvall
Docent, överläkare,
redaktör DiabetologNytt SFD
 
Läs mer på www.dagensdiabetes.se överst till höger som klickbar pdf
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt