Länge har man trott att högt blodsocker är det som försämrar njurfunktionen vid diabetisk njursjukdom. Men genom studier på möss med diabetisk njursjukdom har Ulf Eriksson och hans kollegor upptäckt att det i stället har att göra med fettansamlingar i njurarna. Nu har forskarna lyckats minska fettansamlingen i njurarna på möss och på det sättet fått vissa celler i njurarna att svara på insulin och förhindra att njurfunktionen försämras.

Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

I Sverige har uppskattningsvis 450 000 personer diabetes
 och riskerar att drabbas av diabetisk njursjukdom som är en av de allvarligaste komplikationerna. En ny behandlingsmetod som ska befria de drabbade från plågsamma dialysbehandlingar och minska dödligheten har nu forskats fram av Ulf Eriksson, som tilldelades Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2012.

 

– I år dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat och diabetes är en av de viktigaste orsakerna till detta. Att vårt anslag har bidragit till det här stora genombrottet visar att mer pengar till forskningen räddar liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Länge har man trott att högt blodsocker är det som försämrar njurfunktionen vid diabetisk njursjukdom. Men genom studier på möss med diabetisk njursjukdom har Ulf Eriksson och hans kollegor upptäckt att det i stället har att göra med fettansamlingar i njurarna. Nu har forskarna lyckats minska fettansamlingen i njurarna på möss och på det sättet fått vissa celler i njurarna att svara på insulin och förhindra att njurfunktionen försämras.

– I dag finns få behandlingsalternativ för den som drabbas av diabetisk njursjukdom. Hjärt-Lungfondens stöd har varit avgörande för min forskning och för att få fram den nya behandlingsmetoden, säger Ulf Eriksson, professor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Ulf Eriksson, som står bakom forskningen som dessutom är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism, tilldelades Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor 2012. Den har även finansierats av Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Karolinska Institutet.

Press release
N
yhetsinfo
www red DiabetologNytt