Vid Endodiabetes-mötet i Göteborg förra veckan under diabetes-session
 
Pris till bästa diabetes-föredrag 
5000 SEK från Svensk Förening för Diabetologi att användas enkom för yrkesförkovrande verksamhet
 
Aidin Rawshani
 
Motivering
För en fin och tydlig presentation av en komplicerad analys av olika riskfaktorers koppling till hjärta-kärlsjukdom och död där den stora nyheten var att HbA1c verkar vara en mycket starkare riskfaktor än vad vi hittills känt till
 
 
Pris till bästa diabetes-poster
5000 SEK från Svensk Förening för Diabetologi att användas enkom för yrkesförkovrande verksamhet
 
Petros Katsoginnos
 
Motivering
För en poster om en klinisk studie som kombinerar bästa kliniska resultat för patienter med typ 2 diabetes och samtidigt studerar patofysiologin för sjukdomen
 
För Svensk Förening för Diabetologi
 
Magnus Löndahl, vetenskaplig sekreterare
Erik Schwarcz, vetenskaplig sektretare
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt