Tidigare benämnd grad av retinopati
Ny benämning av grad av retinopati
Kommentar
 
Generellt gäller att 
Makulaödem ska dokumenteras om det förekommer
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny benämning av grad av retinopati
Mild
Kommentar
Enbart mikroaneurysm
 
Tidigare benämnd grad av retinopati
Simplex
Ny
...
Genom att undersöka ögats hornhinna med ett specialmikroskop kan det bli möjligt att på tio minuter ställa diagnos om en person med typ 2-diabetes har fått nervskador. Det visar en studie från Umeå universitet, bland diabetespatienter i Skellefteå.
 
– Även om det för närvarande inte finns någon
...
NYHETER Läkartidningen 180302
Katrin Trysell www.lakartidningen.se skriver
 
Svenska forskare vill se ny klassificering av diabetes hos vuxna
 
Dela in diabetes som debuterar i vuxen ålder i fem olika subtyper för att bättre kunna skräddarsy behandling. Det föreslår svenska och finska forskare bakom en ny studie i
...
Variables associated with HbA1c and weight reductions when adding liraglutide to multiple daily insulin injections in persons with type 2 diabetes (MDI Liraglutide trial 3)
Sofia Dahlqvist1, Elsa Ahlén1,2,3, Karin Filipsson4,5, Thomas Gustafsson6, Irl B Hirsch7, Jaakko Tuomilehto8,9,10, Henrik
...
A massive data analysis showed that SGLT2 diabetes drugs significantly cut heart failure hospitalizations and deaths, results that stand to have a “substantial impact” on prescribing habits, if AstraZeneca’s sees predictions come true.
 
In a real-world study dubbed CVD-Real, researchers sifted
...
Safety and effectiveness of FreeStyle Libre glucose-monitoring system
 
Controlling blood glucose levels at an optimum range to prevent diabetes-related microvascular and macrovascular complication is of utmost importance. Thus, several devices have been manufactured to closely monitor the blood
...
Umeåforskare har skapat dataset som kartlägger de insulinproducerande cellernas tredimensionella distribution och volym i hela bukspottkörteln. Den visuella och kvantitativa informationen förbättrar möjligheterna att göra analyser av bukspottkörteln inom diabetesforskning. Forskarnas dataset
...

Länge har man trott att högt blodsocker är det som försämrar njurfunktionen vid diabetisk njursjukdom. Men genom studier på möss med diabetisk njursjukdom har Ulf Eriksson och hans kollegor upptäckt att det i stället har att göra med fettansamlingar i njurarna. Nu har forskarna lyckats minska

...
Diabetes Technology & Therapeutics on line April 2017
I fulltext utan lösenord
 
 
A Clinical Trial of the Accuracy and Treatment Experience of the Flash Glucose Monitor FreeStyle Libre in Adults with Type 1 Diabetes. Arndis Olafsdottir,
...
Förbundet satsar på livskvalitet
 
Patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet stöttar i år det Nationella diabetesregistret (NDR) med en halv miljon kronor för att inte arbetet med enkäter om patienters livskvalitet ska försenas. Förbundets beslut om ett engångsstöd är en följd av att NDR i år
...
Nu är den reviderade Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare publicerad 
 
 
Upphandling av plasmaglukosmätare för patienters egenglukosmätning
Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare. Rangordning och beskrivning av
...
The position statement by the ADA incorporates updates in treatment and screening for patients with diabetic retinopathy.
The American Diabetes Association has issued a position statement for managing diabetic retinopathy, as published in Diabetes Care.
 
The statement incorporates recent
...
In a new international clinical trial, it was shown that the drug liraglutide (Victoza) 3.0 mg may reduce diabetes risk by 80% in individuals with obesity and prediabetes.
 
Prediabetes, also commonly referred to as borderline diabetes, is a metabolic condition and growing global problem that is
...

Nationellt Vårdprogram för Diabetes NPR och Sveriges Kommuner och landsting SKL har fått in en del synpunkter efter första remiss-rundan. Efteråt har det framtagits en uppdaterad ny version. Denna skickas nu ut till alla landsting och Socialstyrelsen, TLV etc.

Dokumentet är uppdelat på avsnittet

...
 
 

 

Förhöjda blodsockervärden innebär en risk för komplikationer hos gravida kvinnor och deras barn. I dag är gränserna för behandling av graviditetsdiabetes olika både inom och mellan landsting. För att

...
Det finns nu en diskussion om försöka införa tidigare diagnos och behandling av typ 1-diabetes
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
 
 
Det går att upptäcka typ 1-diabetes redan innan sjukdomen ger symptom. Genom en tidig upptäckt kan man förhindra komplikationer vid insjuknandet. Det internationella
...
Vårdfokus, Vårdförbundets Tidskrift, Diabetesvård
Det saknas evidens för att LCHF-kost är bra vid diabetes typ 1, säger diabetessjuksköterskan Janeth Leksell.

En diet med extremt lite kolhydrater har blivit populär bland många patienter med typ 1 diabetes. Men diabetessjuksköterskan Janeth

...

Det finns en diskussion om detta på olika enheter. För 5-10 år sedan hade många, kanske flertalet, diabetesenheter anordnat diabetesskola då en hel del annat också togs upp under 2-3 dagar för patienter inför insulinpump-start. Utvecklingen har gått mot att utbildningen sker nu mer koncentrerat under en

...

 

ABSTRACT

Importance 
There is substantial uncertainty about optimal glycemic control in older adults with type 2 diabetes mellitus.

Observations 
Four large randomized clinical trials (RCTs), ranging in size from 1791 to 11 440 patients, provide the majority of the evidence used to guide diabetes

...
Här kommer länkarna till högst läsvärd NDR 20 års-rapport och ett aktuellt Nyhetsbrev.
Årsrapport 2016 för 2015 är färdig i maj och kommer då också på www och i pappersformat.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

20-årsrapporten:
...

F o m nu finns på min hemsida en konverterare mellan alla fyra standarder för HbA1c som finns i världen och blodsocker i både mmol/l samt i mg/dl. Den senare är bra i dessa tider med patienter från många länder där de använder fortfarande mg/dl.

Mig veterligen finns inte någon liknande. Till min

...

Johan Jendle

Vetenskaplig sekr Svensk Förening för Diabetologi SFD
Professor, överläkare, Örebro Universitet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

SFD Abstrakt
Läs noga igenom instruktionerna innan du lämnar in ditt abstrakt. Ditt abstrakt skickar du till SFD:s vetenskapliga sekreterare, Johan Jendle, ...

Nya rön om sambandet mellan nikotin och typ 2-diabetes
Forskare vid Lunds universitet har gjort två nya fynd som visar sig ha inverkan på betacellernas förmåga till insulinfrisättning. Fynden kan också ge en möjlig förklaring till varför rökare har ökad risk för typ 2-diabetes.
Nyhetsinfo
www red
...
Generellt kan man säga att barn med typ 1 diabetes inte ska ha blod-ketoner, dvs B-ketoner som högst 0,5 mmol/l

Det är viktigt att längd- och viktkurva kurva följs vid besök.

Se också mer information nedtill

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt


De nya nordiska näringsrekommendationerna från 2012 är mer

...

Hur många gram kolhydrater behöver en individ i relation till det energibehov man har baserat på de koster som presenteras i Socialstyrelsens riktlinjer vid diabetes.

Sträcker sig från 30-60 energiprocent av det totala energiintaget. Det är denna rekommendation som legitimerade dietister måste

...