ERBJUDANDE

http://www.betamed.se/diabetolognytt.htm

Här finns en pdf på 2018 års upplaga av typ 1 diabetes hos barn, ungdomar och unga vuxna.
"Allt" om diabetes typ 1 A-Ö, 39 kapitel

Den går att spara på den egna enheten men inte att skriva ut.
Internet-versionen tillhandahålls genom

...

54th Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Stockholm, April 10-12, 2019

The 54th Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) is to be held at World Trade Center (WTC) in Stockholm, Sweden, on April 10-12, 2019. 

The annual

...

From the press release

Forxiga is the first oral medicine approved in Europe as an adjunct to insulin for adults with type-1 diabetes and the first AstraZeneca medicine ever approved for type-1 diabetes

The European Commission (EC) has approved Forxiga (dapagliflozin) for use in type-1 diabetes

...

- Trots alla framsteg som gjorts inom diabetesområdet så är problemet med hypoglykemier lika viktigt som för 30 år sedan. Dessutom har många underskattat effekterna av de allvarliga hypoglykemierna. Biokemiska effekter kan sitta i upp till en vecka. Dessa ökar risken för allvarliga

...

Farxiga reduced major adverse cardiovascular events by 16% in patients who had a prior heart attack

Farxiga reduced hospitalisation for heart failure regardless of ejection fraction status

Positive results from a pre-specified sub-analysis of the Phase III DECLARE-TIMI 58 trial showed that Farxiga (dapagliflozin) reduced the

...

Ett ägg om dagen är nästan lika farligt som att röka 20 cigaretter - när det gäller att öka risken för åderförkalkning. Studien har dock fått kritik.

Drygt 1 200 personer i 60-års åldern fick bland annat svara på hur mycket ägg de åt och många cigaretter de rökte per dag. Tre eller flera ägg per

...

SKL beslutade om rekommendationen vid ett styrelsemöte i fredags.

 

https://skl.se/download/18.741f521a169687e8d76b101c/1552661703929/Rekommendation-etablering-av-samverkansmodell-för-medicinteknik.pdf?utm_campaign=Läkemedelsmarknaden_PREMIUM_190318_Sjukhusenhet%20integrerar%20kliniska%20studier%20i%20rutinsjukvården&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=e69d82c95b7b4a96bc00143ffd3d417a&elq=c13e04f8c187491bbe81c1b6017ecde4&elqaid=23584&elqat=1&elqCampaignId=16958

 

SKL vill med rekommendationen stimulera

...

MicroRNA kopplat till diabetes

Lena Eliasson professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds Universitet har arbetat med forskning om mikroRNA (miRNA) med koppling till diabetes i ett flertal år. År 2017 fick hon ett forskningsanslag på två miljoner för att forska vidare hur mikroRNA kan

...
Moderna medicintekniska hjälpmedel för barn med typ 1-diabetes är efterlängtade men knappast risk- och problemfria  

http://www.anpdm.com/article/4245514773414258427542455F4671/23449702/5441045 

Ungefär 50 000 personer i Sverige har typ 1-diabetes. Vanligast är att man insjuknar under barn- och ungdomsåren. Vid årsskiftet 2017/2018 var antalet patienter i
...

AVHANDLING. Redan i sexårsåldern drabbas barn med övervikt och fetma av nedsatt insulinkänslighet, blodfettsrubbning och högt blodtryck. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. Om barnen inte får hjälp innebär det en kraftigt ökad risk att senare i livet utveckla diabetes typ 2 och

...

Förslag till uppföljning av SFD (Svensk Förening för Diabetologi) och BLF (Barnläkarföreningens) endodiab: 

I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och

...
Risken för hjärt-kärlsjukdom och död hos personer med typ 2-diabetes minskar om de faktiskt tar de kolesterolsänkande läkemedel som ordinerats. Forskning visar dock att riskerna dämpas även om de inte tar full dos.
 

– Resultaten är viktiga och användbara för såväl patient som vårdgivare, för att försöka

...

Another benefit of the glucose-lowering medication metformin has been revealed in a new study, in which it was associated with reduced odds of venous thromboembolism (VTE) in a large primary care population of diabetes patients in England.

The analysis also showed that VTE is two to three times

...

Det finns data i klinisk vardag som är åtkomliga och som går att använda för uppföljning av läkemedel. Metoderna för utvärdering behöver dock vidareutvecklas.

För Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s, del skulle det behövas författningsförändringar för att myndigheten ska kunna hantera

...

Enligt Dagens Samhälle i veckan så uppvisar Sveriges kommuner och landsting SKL
ett överskott per 31/12 2018 på 15 miljarder SEK dvs 15 000 miljoner SEK. 

Siffrorna kommer från Statistiska Centralbyråns SCBs publicering i veckan av räkenskapssammandragen för 2018. 
"Sett över tid är det en godtagbar

...
Forskare har i en ny studie identifierat hur dygnsrytmer i hjärnans celler styr när på dygnet möss blir hungriga och svarar på hormon som reglerar aptiten. Forskarna hoppas att dessa resultat så småningom kan bana vägen för att förstå hur sömnbrist och skiftarbete leder till fetma och typ
...

Personcentrerad vård – för ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet

Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas Riksförbund har i ett samverkansprojekt definierat kärnkompetensen personcentrerad vård. 

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. För att tillgodose

...

Rapport från ATTD kvällsmöten

Digital insulinpenna

Under detta symposium samlades majoriteten av alla deltagare från Sverige för att diskutera intrycken av årets ATTD. En av diskussionerna kom att handla om SGLT2 hämmare till T1DM parallellt med insulinbehandling - inför ev beslut  från europeiska

...

Diabetespatienter T2DM verkar drabbas av färre kardiovaskulära händelser om de äter nötter flera gånger i veckan, enligt amerikansk data. Men kopplingen ses inte för jordnötter.

skriver Maria Gustavsson, www.dagensmedicin.se

De nya resultaten gäller vid typ 2-diabetes. Fynden antyder att den som äter

...

Forskning på zebrafiskar som kan leda till nya diabetesbehandlingar prisas

I sin forskning på zebrafiskar strävar Olov Andersson, Karolinska Institutet, efter att skapa insulinproducerande celler och nya behandlingsmetoder vid diabetes.
För det har han utsetts till mottagare av Leif Groop award

...

Typ 2 diabetes kan vara svårt att upptäcka då symtomen ofta kommer smygande. I ett unikt samarbete mellan Folktandvården och primärvården i Region Stockholm hittas patienter med risk för att få diabetes vid en vanlig undersökning hos tandläkaren.

– Kan vi på Folktandvården bidra till att tidigt hitta

...
23–25 MAY 2018 IN MALMÖ,
Diabetes and the cardiovascular risk challenge – mechanisms, epidemiology and treatment aspects
 
More information and registration:
http://www.sls.se
 
Berzelius symposium no 96
WELCOME TO THE SYMPOSIUM ON
Diabetes and the cardiovascular risk challenge
– mechanisms,
...
Personlig rapport


Tre frusna älvnära dagar fyllda med diabeteskunskap och endokrinologi ägde rum i Göteborg i början av mars. Då intog Endodiabetes 2018 och dess besökare Eriksbergshallen. Sammankomsterna under föreläsningarna, på mässgolvet och utanför sådde nya frön i besökarna. Mer aktuellt än

...
”Det räcker inte att sitta vid skrivbordet”
Hon var sångfågeln och tävlingssimmaren som ville veta allt. Idag har hon en lång karriär som diabetesdoktor och klinisk forskare bakom sig – men känner sig mer taggad på jobb än någonsin. För DiabetologNytt berättar Kerstin Berntorp om barnafödande,
...
Real-time continuous glucose monitoring in adults with type 1 diabetes and impaired hypoglycaemia awareness or severe hypoglycaemia treated with multiple daily insulin injections (HypoDE): a multicentre, randomised controlled trial
 
www.thelancet.com Published online February 16, 2018
...