Risken för hjärt-kärlsjukdom och död hos personer med typ 2-diabetes minskar om de faktiskt tar de kolesterolsänkande läkemedel som ordinerats. Forskning visar dock att riskerna dämpas även om de inte tar full dos.
 

– Resultaten är viktiga och användbara för såväl patient som vårdgivare, för att försöka motivera patienten att följa den rekommenderade behandlingen även om hen glömmer bort att ta sina tabletter emellanåt, konstaterar Sofia Karlsson, disputerad i farmaci vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Syftet med hennes avhandling var att undersöka risken för hjärt-kärlsjukdom och död i relation till förskrivning och användning av kolesterolsänkande läkemedel bland vuxna med typ 2-diabetes.

Forskningen bygger på registerbaserade studier av vuxna patienter med typ 2-diabetes, införda i Nationella Diabetesregistret. Förskrivningen av kolesterolsänkande läkemedel till patienterna har uppskattats med hjälp av rapporterade data till registret. Patientens följsamhet till ordinationerna har uppskattats med hjälp av information från uthämtade recept på apotek.

Var fjärde hämtade inte ut

Resultaten visar att patienterna i genomsnitt hade kolesterolsänkande läkemedel tillgängligt under cirka 70 procent av en undersökt treårsperiod. Att andelen inte var 100 procent berodde delvis på förskrivningen, men faktum är att var fjärde patient som fått medicinen utskriven, och börjat hämta ut den, slutade med det redan under första året.

Under år två sjönk andelen som inte hämtade ut sina recept till 13 procent, och under tredje året till 5 procent. Patienter med tidigare hjärt-kärlsjukdom hade något högre följsamhet jämfört med dem utan tidigare hjärt-kärlsjukdom.

Avhandlingen baseras på studier som inkluderat omkring 100 000 patienter och bekräftar tidigare forskning som visar att patienter med typ 2-diabetes och hög följsamhet till sina kolesterolsänkande läkemedel har en lägre risk för hjärt-kärlsjukdom och död, jämfört med patienter med låg följsamhet.

Även mindre dos gör nytta

Vad som är nytt är att man har kunnat observera en gradvis ökande risk för hjärt-kärlsjukdom med avtagande följsamhet, vilket talar för en gynnsam effekt även hos patienter som tar sina läkemedel i mindre utsträckningen än vad läkaren rekommenderat. Detta gäller både patienter med och utan tidigare hjärt-kärlsjukdom.

– När vi tog hänsyn till den behandlande läkarens följsamhet till riktlinjerna för att förskriva kolesterolsänkande läkemedel visade våra resultat att det tycks vara patientens följsamhet till läkemedelsbehandlingen som har störst påverkan på risken för hjärt-kärlsjukdom och död hos patienter med typ 2-diabetes, säger Sofia Karlsson.

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

_________________________________

Länk till avhandlingen utan lösenord klickbart

Adherence to lipid-lowering medications and cardiovascular disease prevention in type 2 diabetes mellitus

Läs alla delarbeten

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/56923

I. Karlsson SA, Hero C, Eliasson B, Franzén S, Svensson AM, Miftaraj M, Gudbjörnsdottir S, Eeg-Olofsson K, Andersson Sundell K. Refill adherence and persistence to lipid-lowering medicines in patients with type 2 diabetes: A nation-wide register-based study. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2017; 26(10): 1220-1232.
VISA ARTIKEL


II. Karlsson SA, Hero C, Svensson AM, Franzén S, Miftaraj M, Gudbjörnsdottir S, Eeg-Olofsson K, Eliasson B, Andersson Sundell K. Association between refill adherence to lipid-lowering medications and the risk of cardiovascular disease and mortality in Swedish patients with type 2 diabetes mellitus: a nationwide cohort study. BMJ Open 2018; 8(3): e020309
VISA ARTIKEL


III. Karlsson SA, Franzén S, Svensson AM, Miftaraj M, Eliasson B, Andersson Sundell K. Prescription of lipid-lowering medications for patients with type 2 diabetes mellitus and risk-associated LDL cholesterol: a nationwide study of guideline adherence from the Swedish National Diabetes Register. Submitted.

IV. Karlsson SA, Eliasson, B, Franzén S, Miftaraj M, Svensson AM, Andersson Sundell K. Associations between patients’ and healthcare providers’ adherence to lipid-lowering medications and risk of cardiovascular events and mortality in patients with type 2 diabetes mellitus in Sweden. Manuscript.

Läs Ramberättelsen, Abstract, Cobver i sin helhet pdf utan lösenord klickbart

FilBeskrivningStorlekFormat
gupea_2077_56923_1.pdf Thesis frame 1850Kb Adobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_56923_2.pdf Abstract 157Kb Adobe PDF
Visa/Öppna
gupea_2077_56923_4.pdf Cover 3546Kb Adobe PDF
Visa/Öppna

 

Abstract

Background and aims

Globally, cardiovascular disease (CVD) is the major cause of death among patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM). Improved control of LDL cholesterol with lipid-lowering medications and patients’ adherence to such medications have been shown associate with lower risk of CV events and mortality among T2DM patients.

The impact of healthcare providers’ adherence to guidelines regarding prescription for lipid-lowering medications is unclear. This thesis aimed to assess and compare i) patients’ adherence to lipid-lowering medications, ii) healthcare providers’ adherence to lipid-lowering prescription guidelines, and iii) risk of CV events and mortality in relation to patients’ adherence to lipid- lowering medication and healthcare providers’ guideline adherence among patients with T2DM.

Patients and methods

This thesis is based on four observational studies where individualized data were linked between Swedish National Registers. All studies included data about patients with T2DM of at least 18 years of age. To assess patients’ adherence, our studies used information about new users of lipid- lowering medications from pharmacy claims data in the Swedish Prescribed Drug Register. Using data from the Swedish National Diabetes Register, guideline adherence was assessed for healthcare providers who treated patients with T2DM and LDL cholesterol above the recommended target values.

We used information about cause of death and completed admissions of in and out-patients care to analyze risk of CV events and mortality, adjusted for sex, age, socioeconomic status, and concurrent medications as well as health-related and clinical characteristics.

Results

On average, patients’ adherence to lipid-lowering medications was higher among secondary prevention patients, smokers and those with concurrent cardioprotective medications, compared to lower adherence among patients born outside of Sweden.

Healthcare providers’ adherence to lipid-lowering prescription guidelines was higher among patients attributed to secondary prevention and the odds of receiving a prescription associated with patients’ individual risk of CV events.

Adjusted for potential confounders, risk of CV events was higher among patients with less than complete adherence to lipid- lowering medications and that risk gradually increased as patient adherence declined, independent of prevention group. Healthcare providers’ adherence to guidelines had little or no impact on patients’ risk of CV events and mortality.

Conclusions

Patients’ adherence to lipid-lowering medications among patients with T2DM had greater impact on risk of CV events and mortality compared to healthcare providers’ adherence to prescription guidelines for such medications. This thesis emphasizes the value of individualized diabetes care among T2DM patients.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt