Press release från Sveriges Kommuner och landsting (SKL) till TT
Prognosen för det samlade resultatet 2018 är 1,8 miljarder kronor plus men det väntas falla nästa år, vilket kräver åtstramningar och skattehöjningar.
 
Sju regioner går mot underskott
Avmattningen i den svenska konjunkturen har
...
I veckan publicerade Dagens Medicin sin lista över årets främsta forskningsnyheter
Framsteg vid olika cancersjukdomar intar flera platser i 10 i topplistan
 
På plats nr 5 kommer Hybrid-closed-loop insulinpump
Inom diabetesforskningern, skriver Dagens Medicin, har det länge varit ett mål att utveckla
...
Professorerna Johnny Ludvigsson och Åke Lernmark finns med på Expertscapes lista över världens tio främsta experter på typ 1-diabetes.
 
Två svenska forskare, Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet och Åke Lernmark vid Lunds universitet rankas bland de allra bästa forskarna i världen på typ
...
In its first scientific statement specifically aimed at reviewing statin harms, the American Heart Association (AHA) concludes that the benefits of these commonly used drugs greatly outweigh the risks.
 
"With the exception of extreme smaöö risks for hemorrhagic stroke in special cases and the
...
Anslag från Barndiabetesfonden ökar för femte året i rad!
Barndiabetesfonden
 
Den 5 december 2018 beslutade Barndiabetesfonden att tilldela 18 750 000 kronor i anslag till forskning kring diabetes hos barn och ungdom, vilket är mer än stiftelsen har kunnat dela ut någonsin tidigare. Anslagen
...
42 Factors That Affect Blood Glucose
 

As a person with type 1 diabetes after 17 years living with diabetes, I’ve learned that there are all kinds of factors that affect blood glucose, many of which are impossible to control, remember, or even account
...
Diabetesforskare får nordiskt medicinpris
Juleen R. Zierath och Patrik Rorsman får Nordiska medicinpriset 2018 för sin forskning om diabetes.
 
Professor Juleen R Zierath, Karolinska institutet, och professor Patrik Rorsman, Göteborgs universitet, får dela på prissumman på 750 000 kronor för sina
...
Läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel i år. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i en nya prognos som myndigheten lämnat till regeringen.
 
I fjol betalade läkemedelsbolagen en återbäring på 947 miljoner kronor. Antalet
...
Forskning

Nordisk studie: 
Användning av läkemedlet liraglutid för behandling av typ 2-diabetes är förknippad med lägre risk för hjärtinfarkt, stroke eller död i hjärtkärlsjukdom.
 
Det visar en omfattande nordisk studie som har genomförts under ledning av forskare vid NDR och Karolinska institutet,
...
Stat och landsting i avtal
om kunskapsstyrning
 
Diskussionen mellan de fyra myndigheterna i Rådet för styrning med kunskap och landstingen om ett nära samarbete om kunskapsstyrning har nu formaliserats i ett avtal. Avtalet har undertecknats av de 21 landstingen och regionerna samt de fyra statliga
...
Why Some Diabetes Patients Taking Metformin Need More Vitamin B12
 
Researchers say metformin could be reducing vitamin B12 levels in some people with diabetes.
 
People with diabetes who take metformin are urged to get their vitamin B12 levels checked. 
 
The number one most prescribed drug to treat
...
Behind the Scenes at the World's Medical Library: The National Library of Medicine
 
Washington, DC: Monuments, Memorials, and Medicine
When traveling to the Washington, DC, area for professional or personal reasons, most visitors focus on the city's famous monuments and memorials, but physicians,
...
Older patients treated with liraglutide demonstrated significantly decreased risks for major adverse cardiovascular events and all-cause death, according to data published in Annals of Internal Medicine.
 
“Comorbidities and complications associated with type 2 diabetes mellitus increase with age,
...
Transportstyrelsen har i slutet av oktober förbättrat och förenklat tidigare blankett för läkarintyg för diabetes
Den är dessutom så utformad att den även kan skickas in digitalt.
 
 
Läkarintyg diabetes
Digitalt
...
CAC scores may predict future CVD events in patients with type 1 diabetes
 
Coronary artery calcium scores may be effective in predicting future CVD events in patients with type 1 diabetes, with scores over 100 associated with a significantly increased risk, according to findings presented at the
...
The American College of Cardiology (ACC) published a new expert consensus statement in the Journal of the American College of Cardiology regarding decision considerations for novel cardiovascular risk reduction therapies in patients with type 2 diabetes (T2D) and atherosclerotic cardiovascular
...
Förändringar i ämnesomsättningen påverkar immunförsvaret
 
Örebroforskare har identifierat tidiga förändringar i ämnesomsättningen hos barn som senare utvecklar typ 1-diabetes – ett viktigt steg för att kunna förebygga sjukdomen. Detta är ett av flera forskningsresultat som presenterades på Nordic Metabolomics
...
Medical treatment for autoimmune thyroid disease, an infection requiring hospitalization or the development of retinopathy should “raise the suspicion” of Addison’s disease development in adults with type 1 diabetes, according to findings from a registry-based study conducted in Sweden.
 
The
...
Peter M Nilsson, Professor/överläkare, Institutionen för kliniska vetenskaper, samt Verksamhetsområde Internmedicin, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 
Inom diabetesområdet har det tillkommit en rad viktiga kliniska studier och tekniska innovationer under senare år, vilka har påverkat klinisk
...
För första gången rekommenderas en automatisk insulinpump för barn och vuxna med typ 1-diabetes, skriver Maria Gustavsson på www.dagensmedicin.se
 
Anders Frid är docent och pensionerad överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
– Jag är väldigt glad över ställningstagandet. Det här är ett stort steg
...
PCSK9-hämmarena Repatha och och Praluent kommer att subventioneras till fler patienter efter beslut från TLV.
F
rån och med den 1 januari 2019 utökas subventionen för blodfettssänkarna Repatha (evolocumab) och Praluent (alirokumab) till att omfatta fler patienter än i dag. Det meddelar Tandvårds-
...
Ulla Hellstrand Tang, forskare, innovatör och leg. överortopedingenjör
fick prestigefyllt pris på Världsdiabetesdagen 14 november med 350 000 SEK

Familjen Jacobssons forskarstipendie för att använda digitalt utvecklat hjälpmedel för diabetes-fotundersökning med webbprogrammet D-Foot på
...
ADA Releases Type 2 Diabetes Guidelines for Youth
 
There are fundamental differences in the pathogenesis and course of type 2 diabetes between young people and adults that necessitate a different approach in youth with the disease, with an emphasis on the patient's social context and long-term
...
Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor
 
Fler patienter får stöd för ohälsosamma matvanor och
fysisk aktivitet
 
Fler patienter än tidigare får stöd att ändra sina ohälsosamma matvanor och att bli mer fysiskt aktiva. 5 procent av patienterna i primärvården har fått någon form av
...
 
Att patienter med diabetes jämfört med icke-diabetes individer löper större risk att drabbas av allvarliga infektioner är känt sedan tidigare. Mindre känt är vilken roll blodsockernivåerna spelar.
 
Nu visar en stor brittisk studie att infektionsrisken är större ju högre långtidsvärdet (HbA1c) för blodsockret är.
...