Årets Diabetologiska insats 2018
Svensk Förening för Diabetologi SFD
Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU
Mölndal Diabetesmottagning


Priset för Årets Diabetologiska Insats 2018 går till Diabetesmottagningen i Mölndal för enhetens mycket goda medicinska resultat och höga rapporteringsgrad i Nationella Diabetes Registret NDR.

Arbetet i Mölndal karakteriseras av ett tätt samarbete mellan diabetesteamets olika professioner och inkluderar patienten, att genom ett personcentrerat förhållningssätt skapa sig kunskap att hantera sin diabetessituation.

De goda resultaten av uppnåtts genom att små steg tagits via årliga förbättringsprojekt. Teamet stödjs av sin ledning genom möjligheten till fortbildning av diabetessjuksköterska till specialistsjuksköterska i diabetes och genom att följa måltalen för hur många patienter en heltidsanställd diabetessjuksköterska bör följa.

Priset stöds med 40 000 kr av Eli Lilly.
Diplom och blommor delades ut vid Diabetes vårmötet i Stockholm 14/3

För Svensk Förening för Diabetologi SFD

Magnus Löndahl
vetenskaplig sekreterare 

Erik Schwartz biträdande
vetenskaplig sekreterare 

David Nathanson
ordförande SFD


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt