Medtronic acquires license to DreaMed Diabetes' artificial pancreas technology

“We are certain that this partnership will improve the health as well as the quality of life of people living with diabetes.”

DreaMed Diabetes and Medtronic announced an exclusive worldwide development and license
...
MÅNDAG 29 JUNI
 
10.20–11.10 Vad vinner patienten med den värdebaserade vården?
Vad händer när sjukvården inriktas på att få ut bästa möjliga vård för pengarna, både när det gäller medicinska resultat och patientnöjdhet. Ett seminarium med utgångspunkt från Karolinska universitetssjukhusets arbete med
...
Årsrapporter för utdata för diabetesvård i Sverige för 2014

Dessa har sammanställts och har skickats ut till berörda.
Vill Du läsa om resultaten för 2014 års diabetesvård,
så finns dessa nu att ladda ner i digital form från www
Gå in på

www.ndr.nu

www.swediabkids.nu
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

  • Medpage Today

NASHVILLE -- Three type 2 diabetes drugs -- canagliflozin (Invokana), dapagliflozin (Farxiga), and empagliflozin (Jardiance) -- may lead to ketoacidosis, the FDA warned today.

The sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors are designed to lower blood sugar in patients with diabetes, but

...

Nya sänkta gränsvärden för graviditetsdiabetes


Kerstin Berntorp, adj. professor, överläkare

VO Endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus

 

Socialstyrelsen har under våren 2015 kommit ut med remiss-version av nya rekommendationer från vilken blodsockernivå gravida kvinnor bör erbjudas åtgärder för att

...

extravikt

 

Extra vikt verkar öka överlevnad vid typ 2-diabetes

Överviktiga med typ 2-diabetes lever längre än normalviktiga. I alla fall enligt en ny brittisk studie. 

 

Övervikt är en känd riskfaktor för både typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Tidigare studier har dock visat att överviktiga personer med

...

Läkemedelsverket kommer inom området medicinteknik fokusera på tillsyn inom diabetesområdet, programvaror med medicinskt syfte och omsteriliseringsbara medicintekniska produkter. Myndigheten kommer att fortsatt bevaka inkomna rapporter om olyckor och tillbud.

I övrigt gav uppföljning av inkomna

...

 

Pris för årets bästa kliniska avhandling till Nils Ekström, SU, Sanofi 25tkr

Pharmacological treatment in patiens with type 2 diabetes: Benefits and risks. Epidemiological studies from the Swedish NDR

 

Pris för årets bästa prekliniska avhandling till Elin Nyman, HU, Sanofi 25tkr

Insulin signaling

...

May 05, 2015 Press release

 

Senseonics and Rubin Medical to Partner in Scandinavia to Commercialize New CGM Product

Exclusive Distribution of Senseonics' Continuous Glucose Sensor in Sweden, Norway and Denmark

 

GERMANTOWN, MD--(Marketwired - May 05, 2015) - Senseonics, Incorporated, a privately held

...
a3b5d607a0423612 400x400arCajsa Lindberg - (på bilden), Ung Diabetes, om ny undersökning bland unga vuxna med diabetes:

Varannan känner sig aldrig ledig från sjukdomen – Nu kräver vi särskilda ungdomsmottagningar.

 

En ny undersökning från Ung Diabetes, Diabetesförbundets ungdomsförbund, bland unga 18-30 år visar att

...

Diabetesmottagning vid USÖ utsedd till årets bästa diabetesteam

Samlingsbild

Diabetesteamet vid medicinmottagning 1 på USÖ har utsetts till ”Årets diabetesteam” 2014. Stipendiet delas ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD) vid årets vårmöte som denna gång hålls i Örebro.

Teamet fick priset som Årets

...

Excellens projekt Novo Nordisk Fonden

Se hela listan nedtill
http://www.novonordiskfonden.dk/en/grantrecipients?field_date_value[value][year]=2014&field_date_value_1[value][year]=2015&field_related_center_tid=All&keys=

 

• Marcus Lind

Associate Professor

Department of Medicine, Göteborg Universitet

...

I april i år kom Humalog 200 E/ml och redan i jan kom Tresiba med 200 E/ml, för att underlätta för patienter med injektion av stora mängder insulin per dag.

Båda dessa insuliner tillhandahålls enbart i förfyllda pennor för att minska risken för felväxling, dvs inställt antal enheter på pennan ger

...

Antalet fetmaoperationer i Sverige minskar för andra året i rad.

Förra året utfördes 7 700, årets dessförinnan, det vill säga 2012 utfördes 8 050 stycken

Siffrorna är hämtade från det nationella kvalitetsregistrets årsrapport över fetmakirurgin. Innan dess har det varje år sedan början 2000-talet

...

Going to bed late, sleeping in, and eating a big dinner were all associated with poorer glycemic control in a new study of 194 patients with type 2 diabetes.

The research is the first ever to examine the relationship between diabetes control and patient "chronotype," a term referring to an

...

Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och

...
Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och...

Serine/Threonine Protein Phosphatase 5 - a Double-edged Sword - in the Progression towards Diabetes


Grankvist, Nina


Datum: 2012-06-05
Plats: Aulan, plan 6, Södersjukhuset
Klockslag: 09.00


Institution: Karolinska Institutet, Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset / Dept of

...