Pris för årets bästa kliniska avhandling till Nils Ekström, SU, Sanofi 25tkr

Pharmacological treatment in patiens with type 2 diabetes: Benefits and risks. Epidemiological studies from the Swedish NDR

 

Pris för årets bästa prekliniska avhandling till Elin Nyman, HU, Sanofi 25tkr

Insulin signaling dynamics in human adipocytes: Mathematical modeling reveals mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

 

Stipendium för förtjänstfullt kvalitetsarbete till Karin Johansson, Växsjö/Lungby, Boehringer Ingelheim 30 tkr

 

Stipendium för årets diabetesteam till endokrin/diabetesmottagningen i Örebro, USÖ, Lilly. 40 tkr

 

Forskningsstipendium till Mikael Rydén, KI  Huddinge, Astra Zeneca 50 tkr, till Neda Ekberg, KI  Solna, Astra Zeneca 50 tkr

 

Pris för bästa poster till Karin Radholm, HU, NovoNordisk 10 tkr, Eva Salomonsson, USÖ, NovoNordisk 10 tkr

Torbjörn Lindström, HU, NovoNordisk 10 tkr

 

Årets Diabetolog valdes postumt Anders Kempe, Härnösand. NovoNordisk 25tkr

 

Johan Jendle

Vetenskaplig sekreterare

Svensk Förening för Diabetologi

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt