Diabetesmottagning vid USÖ utsedd till årets bästa diabetesteam

Samlingsbild

Diabetesteamet vid medicinmottagning 1 på USÖ har utsetts till ”Årets diabetesteam” 2014. Stipendiet delas ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD) vid årets vårmöte som denna gång hålls i Örebro.

Teamet fick priset som Årets diabetesteam 2014 med motiveringen att man genom tydliga mål för verksamheten, med en långsiktig strategi, attitydförändring i sitt arbetssätt och ökad användning av den nya tekniken uppnått imponerade förbättringar av resultaten på sin enhet. I första hand mätt som förbättringar i sockerkontroll

- Vi är mycket stolta över priset och glada för att vårt kvalitetsarbete får uppmärksamhet, säger Erik Schvartcz, överläkare vid Medicinmottagning 1.

- Det är vårt långsiktiga arbete med att förbättra våra siffror i nationella diabetesregistret som nu gett ett bra resultat.

Teamet vinner förutom äran också ett stipendium på 40 000 kronor som ska användas för att vidareutveckla diabetesvården ännu mer  i regionen.

- Vi kommer att försöka göra studiebesök eller utbilda oss på något annat sätt för att vi ska bli ännu bättre

Juryn bestod av representanter från Svensk Förening för Diabetologi, Svensk Förening för Sjuksköterskor inom diabetesvård samt Svenska diabetesförbundet.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt