Årsrapporter för utdata för diabetesvård i Sverige för 2014

Dessa har sammanställts och har skickats ut till berörda.
Vill Du läsa om resultaten för 2014 års diabetesvård,
så finns dessa nu att ladda ner i digital form från www
Gå in på

www.ndr.nu

www.swediabkids.nu
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt