a3b5d607a0423612 400x400arCajsa Lindberg - (på bilden), Ung Diabetes, om ny undersökning bland unga vuxna med diabetes:

Varannan känner sig aldrig ledig från sjukdomen – Nu kräver vi särskilda ungdomsmottagningar.

 

En ny undersökning från Ung Diabetes, Diabetesförbundets ungdomsförbund, bland unga 18-30 år visar att sjukdomen stark påverkar vardagen. Fyra av tio tänker på sin diabetes minst 1-10 gånger i timmen. Varannan uppger att de ständigt har sin diabetes i bakhuvudet och aldrig får ledigt från den.

 

Vi är ensamma med sjukdomen 5 000 vakna timmar om året, sjukvården besöker vi i snitt en timme och 20 minuter om året, i många fall inte ens det. Det är rimligt att vi får tillgång till sjukvården, effektiva behandlingar och nya smarta hjälpmedel för att uppnå bästa möjliga blodsockerkontroll och minimera risken för komplikationer både på kort och lång sikt, säger Cajsa Lindberg, ordförande Ung Diabetes.

 

Diabetes typ 1 bland barn och unga ökar och Sverige ligger i topp i världen över andelen drabbade. Många lever ett "normalt" och bra liv med sin diabetes. Men det finns sådant som kan bli bättre, bland annat övergången från barn- till vuxenmottagning, visar undersökningen bland Ung Diabetes medlemmar. Det handlar dels om tillgänglighet till sjukvården, dels om rätten till behandling och hjälpmedel som underlättar ett flexibelt och "fritt" liv.
Kvällsöppet, flexibilitet, rådgivning via internet, smartphones, rätt till det senaste och bästa – vilka andra ska ha det om inte vi unga som ska leva hela livet med sjukdomen? Det är mycket som händer de här åren mellan 18 och 30 och det är lätt att ens diabetes inte uppfattas som så viktig att sköta, säger Cajsa Lindberg.


Undersökningen visar att de allra flesta vill ha särskilda ungdomsmottagningar, ett förslag som stöds av diabetesläkarna, Svensk Förening för Diabetologi, BLFs endodiab, patientorganisationen Sv Diab förb, och nationella Diabetes teamet i Blå Boken.

– Barn och ungdomar kommer att ha en mycket lång diabetesduration redan vid inträdet i vuxen ålder, vilket är väl känt påverkar risken för komplikationer på lång sikt, säger professor Mona Landin Olsson, ordförande för de svenska diabetesläkarna (SFD, svensk Förening för Diabetologi).

 

pdfLadda ner hela Undersökningen här276.85 KB10/05/2015, 12:13

 

Fakta diabetes typ 1: Runt 50 000 människor har typ 1-diabetes, 8 000 är barn. Antalet barn som insjuknar har nästan fördubblats sedan 80-talet. Arvsgången vid typ 1-diabetes är komplicerad och till stora delar fortfarande okänd. Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Av någon okänd anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist.