Going to bed late, sleeping in, and eating a big dinner were all associated with poorer glycemic control in a new study of 194 patients with type 2 diabetes.

The research is the first ever to examine the relationship between diabetes control and patient "chronotype," a term referring to an

...

Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och

...
Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och...

Serine/Threonine Protein Phosphatase 5 - a Double-edged Sword - in the Progression towards Diabetes


Grankvist, Nina


Datum: 2012-06-05
Plats: Aulan, plan 6, Södersjukhuset
Klockslag: 09.00


Institution: Karolinska Institutet, Inst för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset / Dept of

...