Av Amy E. Herman
Mariner Books 2017 Pris häftad 147 kr
 
Lite förvånad blev jag när DN:s redaktör satte denna bok i min hand. Vad kunde den innehålla av intresse för DN:s läsare?
 
Ett minne dök upp; en av mina första läroböcker, när jag för många år sedan började studera psykologi, var ”The world of perception” av
...
Adults with type 1 diabetes are more likely to develop cerebral small-vessel disease, and cerebral micro-bleeds, in particular, than those without diabetes, according to findings published in Diabetes Care.
 
“Type 1 diabetes is associated with a fivefold increased risk of stroke, with cerebral
...
The use of targeted massively parallel sequencing to screen children with diabetes for maturity-onset diabetes of the young (MODY) is more effective and less costly than the current standard care and may improve patient quality of life, according to findings published in Diabetes Care.
 
MODY is the most
...
Psykologguiden
 
Natur & Kulturs
Psykologilexikon
 
Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
 
Lexikonet rymmer 18 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bläddringsbara ord och namn i
...
For people who think that smoking only one or two cigarettes a day carries little cardiovascular risk, a powerful new study maintains the only way to reduce risk is to quit, full stop.[1]
 
The investigators anticipated that smoking one cigarette a day would be associated with about 5% of the excess
...
Anders Frid Årets Diabetolog 2017
Anders Frid arbetar sedan många år som överläkare vid diabetesvården vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Gjorde de första studierna av injektionsställen med datortomografi. Detta ledde till ett 30-årigt arbete med att förbättra kvalitet på
...
Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna.

En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens
...
Mycket har förbättrats för patienter med typ 1 diabetes. Ett stort framsteg är nya och bättre insuliner. Användning av insulinpump har också betytt mycket för många patienter. Sista 10 åren har tillgång till kontinuerlig glukosmätning CGM/FGM revolutionerat diabetesvården för ännu fler.
 
Information är
...
SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik
Svenska Läkaresällskapet
 
Svenska Läkaresällskapet skriver bland annat i sin press release
 
När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem
...
Välkommen till Göteborg och Endodiabetes 7-9 mars 2018
QUALITY HOTEL 11 ERIKSBERG
 
 
Gå in på www för program och anmälan
 
Anmälningsavgift exkl moms
Deltagaravgift tom 19 januari 2 500 SEK
Deltagaravgift from 20 januari 3 000 SEK
Sjuksköterskedagen avgift tom 19 januari 1 000 SEK
...
Du kan nå senaste numret från
 
 
uppe till vänster ligger tidningen klickbar som pdf,
tar 15-20 sekunder att ladda ner
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Rapport diabetes-psykiatri mötet
Somatisk sjukdom hos psykiskt sjuka Ätstörning vid diabetes...
Dear Colleagues,
 
It is our pleasure to invite you to the 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Turku, Finland, 11-13 April 2018.
 
The objective of the Annual Meeting of SSSD is to give diabetes researchers and clinicians in the Nordic and neighbouring
...
Wathik Alsalim
Biträdande överläkare
Endokrinologiska kliniken, Skånes Universitetsjukhus SUS, Lund.
 
Sverige är bland de europiska länder som har tagit emot flest invandrare under de senaste åren. De flesta nykomna invandrare till Sverige, har Mellanöstern som ursprungsområde där förekomsten av typ 2
...
1. 2017 var det år då Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi (BLF endodiab) markerade i sina rekommendationer att standardmetod för mätning av glukos hos insulinbehandlade barn är mätning med subkutan sensor. Detta kan göras med vad som i internationellt konsensus (Diabetes Care dec 2017)
...
Typ 1 diabetes
Antalet äldre med typ 1 diabetes har vuxit. I NDR finns det för 2016 registrerat ca 10 000 patienter med ”typ 1 diabetes (inklusive LADA)” med ålder över 65 år, ca 3 000 över 75 år, ca 400 över 85 år och ca 100 över 90 år. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som leder till att
...
Ulf Wallin
Barnpsykiater, med dr
KompetensCentrum Ätstörningar - SYD
 
Ätstörningar
Svårigheter med att äta, som grundar sig i ett psykiatriskt tillstånd, kan ta sig flera olika uttryck. En del av dessa kan ha stor påverkan på en samtidig diabetessjukdom, medan en del kan bidra till att utlösa en typ
...
Mjölkersättning med sönderslagna komjölkproteiner förhindrar inte typ 1-diabetes hos barn med anlag för sjukdomen. Det visar en ny randomiserad studie där svenska barn ingår, skriver Maria Gustavsson www.dagensamedicin.se.
 
– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades
...
uppe till vänster finns senaste numret,
klickbar pdf fil
 
Önskar God Läsning!
 
Tidningen kommer till medlemmar i
SFD närmaste veckan
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Press release
Epigenetikern Charlotte Ling vid Lunds universitets Diabetescentrum har för första gången kunnat kartlägga hela metylomet i de langerhanska öarna som bland annat producerar insulin. Ling menar att det kan jämföras med när man första gången kunde analysera hela genomet.
 
Metylomet är en karta
...
I fredags uppdaterades produktresumén för Jardiance (empagliflozin) med huvudresultaten i EMPA-REG Outcome.
 
Jardiance minskade risken för död med en tredjedel hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom i EMPA-REG Outcome.
 
Kardiovaskulär död är den överlägset vanligaste
...
FDA label update will increase drug use in persons with historical contraindications or precautions.
 
From 1950 to 1995, we only had 1 class of drugs for type 2 diabetes. Then in 1994, metformin was approved in USA. And it has become the cornerstone therapy for patients with type 2 diabetes.
 
There
...
11 januari 1922 för 95 år sedan gavs första insulin-injektionen vid T1DM. Mycket har hänt sedan dess, utveckling av bättre insuli-ner, både kortverkande och lång-verkande. Ultrakortverkande in-sulin kommer inom ett halvår.
 
Insulinpump för drygt 40 år sedan revolutionerade tillvaron för många. I
...
Författare: Elin Karlsson
Handledare: Eva Rask, överläkare och Erik Schwarcz, överläkare
Medicinmottagning 1, USÖ
Medicinska fakulteten, Örebro Universitet
Örebro
 
TLV har enligt uppgift tagit del av studien
Angivna figurer och tabeller saknas då www script har svårt att stödja detta digitalt
 
Abstrakt:
Bakgrund: Att
...
From Gold Study
Marcus Lind, MD, PhD; William Polonsky, PhD; Irl B. Hirsch, MD; Tim Heise, MD; Jan Bolinder, MD, PhD;
Sofia Dahlqvist; Erik Schwarz, MD, PhD; Arndís Finna Ólafsdóttir, RN; Anders Frid, MD, PhD; Hans Wedel, PhD; Elsa Ahlén, MD; Thomas Nyström, MD, PhD; Jarl Hellman, MD
 
JAMA
...
freeware och utabn lösenord, ladda ner
 
Rapporten fokuserar på att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat utifrån sex frågeställningar. I rapporten presenteras 54 indikatorer utifrån Socialstyrelsens ramverk för
...