Anders Frid Årets Diabetolog 2017
Anders Frid arbetar sedan många år som överläkare vid diabetesvården vid Skånes Universitetssjukhus SUS i Malmö. Gjorde de första studierna av injektionsställen med datortomografi. Detta ledde till ett 30-årigt arbete med att förbättra kvalitet på injektionshjälpmedel och injektionsteknik. 2016 kom de första evidensbaserade internationella riktlinjerna för injektion av insulin, publicerades med Anders som förstanamn. Dessa är nu underlag för nationella riktlinjer över hela världen. Har på senare år bidragit till att öka kunskapen om metformin och att skapa nya rutiner för metformin och undersökning med röntgenkontrast. Anders är en mycket uppskattad föreläsare lokalt, regionalt, nationellt och internationellt - och har en enorm kunskap och yrkesskicklighet inom diabetes-området. Som föreläsare har Anders stor pedagogisk förmåga, också kollegial varm humor. I över 20 år har Anders skrivit online-rapporter till Diabetolognytt från EASD, europeiska diabetesmöten, ett speciellt uppdrag från Svensk Förening för Diabetologi. Dessa omfattande rapporter med kloka kommentarer har spridits på www.dagensdiabetes.se varje konferenskväll och lästs på plats av kolleger på EASD. De är sedan sammanställda, lästa och uppskattade av många under åren i DiabetologNytt. Anders är en välförtjänst mottagare av diplomet Årets Diabetolog 2017
 
Årets Diabetolog 2017 Jarl Hellman
Jarl Hellman arbetar som överläkare med speciellt ansvar för diabetesvården vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Där bedriver han sedan flera år ett metodiskt och långsiktigt arbete för att ständigt förbättra vården för länets diabetiker, med den individualiserade vården för varje enskild patient i ständigt fokus. Jarl Hellman har ett speciellt intresse för ny teknik som insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, och appar som kan underlätta livet för diabetespatienten. Som ansvarig för diabetesvården i Uppsala län har Jarl Hellman även i flera år framgångsrikt slagits för ökade resurser till diabetesvården med resultat bland annat som skapandet av ett ”centre of excellence” för typ-1 diabetes, tillsättandet av en profilerad diabetespsykolog, och kraftigt ökade resurser till FGM-mätare. Därtill ägnar Jarl mycket tid åt undervisning, såväl av medicine kandidater som av yngre kollegor och hans förmåga att trots en synnerligen överfull kalender alltid ta sig tid till att lära ut är vida känd och mycket uppskattad. Han är vidare en flitigt anlitad och mycket omtyckt föreläsare nationellt, samt likaledes ofta inbjuden som speciellt utvald talare vid läkarutbildningen. För sina särdeles berömvärda insatser inom utbildning har Jarl Hellman erhållit den ytterst svåruppnåeliga titeln ”Excellent Teacher” vid Akademiska Sjukhuset. Därtill är Jarl en framgångsrik spridare av god stämning vid sjukhuset, innefattandes ansvar för det nybildade teamet ”Minimal Invasive Metabolic Surgery”, en välbesökt blogg.
 
I samband med SFDs höstmöte i okt i Malmö fick Anders och Jan diplom från Svensk Förening och 25 000 SEK, finaniserade av Novo Nordisk.
 
David Nathanson
Ordf Svensk Förening för Diabetologi
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt