Du kan nå senaste numret från
 
 
uppe till vänster ligger tidningen klickbar som pdf,
tar 15-20 sekunder att ladda ner
 
Ur innehållet
 
Ordföranden har ordet
Redaktören har ordet
NDR-Nytt
Rapport diabetes-psykiatri mötet
Somatisk sjukdom hos psykiskt sjuka Ätstörning vid diabetes
Hemsjukvård vid typ 1 diabetes
Socialtjänst och barn med diabetes
Rapport Läkemedelsverket diabeteshjälpmedel Glukosmetabolism och kognition
Sett och hört
Recension böcker
Endodiabetes SFD möte 7-9/3 2018
Res med SFD till ATTD, ADA, EASD, ISPAD Kongresskalender
 
Tidningen skickas ut till alla medlemmar i SFD om 2 veckor
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt