Release av app 1177 Vårdguiden
 
En mobilapp med 1177 Vårdguidens tjänster lanseras i dag för nedladdning på Google Play och App Store
 
Det blir med hjälp av mobilappen bland annat möjligt att läsa den egna patientjournalen, läkemedelslista, laboratoriedata, omboka läkarbesök och kolla upp läkemedelsrecepten.
 
”Nästan 6 av 10 stockholmare har någon gång loggat in på 1177 Vårdguiden för att nå sina personliga e-tjänster, och de blir fler för varje dag. Bara i Stockholm är det 26.000 personer som loggar in varje dag.
 
Vården måste bli mer digitalt tillgänglig, och nu blir det ännu enklare att använda vårdens e-tjänster när vi lanserar den egna appen 1177 Vårdguiden säger Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms Innovations- och utvecklingsutskott, i en presskommentar i dag.
 
Mobilappen 1177 Vårdguiden ger tillgång till både allmän information om vård och hälsa som alla kan nå direkt, samt personlig information om användarens egen vård. Inloggning till de personliga vårduppgifterna kräver inloggning med mobilt bank-ID.
 
"Jag är stolt över att vi i Stockholm har tagit fram denna app som kommer kunna användas i hela landet. Det är hög tid att vår uppskattade sjukvårdsrådgivning via webb och telefon blir bättre anpassad till dagens krav, och denna app är första steget i en stor upprustning av 1177 Vårdguiden", säger Daniel Forslund.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt