Välkommen till Göteborg och Endodiabetes 7-9 mars 2018
QUALITY HOTEL 11 ERIKSBERG
 
 
Gå in på www för program och anmälan
 
Anmälningsavgift exkl moms
Deltagaravgift tom 19 januari 2 500 SEK
Deltagaravgift from 20 januari 3 000 SEK
Sjuksköterskedagen avgift tom 19 januari 1 000 SEK
Sjuksköterskedagen avgift from 20 januari 1 500 SEK
 
Vi kan erbjuda tre dagar fyllda med intressanta föreläsningar av forskare och kliniker från både Sverige och Europa, fria föredrag och postrar.
 
Programmet är utformat så att det passar både diabetologer, endokrinologer och endokrinsjuksköterskor. Endokrin- och diabetessjuksköterskor har också en dag med egna sessioner. Mötet hålls på Quality Hotel 11, precis vid Eriksbergs gamla båtvarv, ett centralt läge med utsikt över hamninloppet.
 
En viktig del av Endodiabetes är möjligheten att träffa kollegor inom endokrinologi och diabetologi för diskussioner om förbättrad vård och kanske även dra upp planer för framtida forskningssamarbeten.
 
Vi kommer att ge tillfälle till social samvaro utöver det vetenskapliga programmet, med både mingel på River Café på onsdagskvällen och middag i den vackra Eriksbergshallen på torsdagskvällen.
 
Vi ser fram emot att träffa er i Göteborg!
För Svenska Endokrinologföreningen,
Svensk Förening för Diabetologi och Programkommittén
 
Björn Eliasson
Johan Svensson
Jörgen Isgaard
Katarina Eeg-Olofsson
Oskar Ragnarsson
Ragnhildur Bergthorsdottir
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt