Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

När typ 1-diabetes diagnostiseras är ofta de flesta insulinproducerande betacellerna redan förstörda. Med en egenutvecklad transplantationsteknik har forskare vid Karolinska Institutet och University of Miami Miller School of Medicine

...

‘Obesity paradox’ challenged in type 1 diabetes 

Edqvist J, et al. Diabetes Care. 2019;doi:10.2337/dc18-1446.

May 8, 2019

Adults with type 1 diabetes and overweight or obesity may be more susceptible to cardiovascular disease, heart failure and higher mortality risk compared with those of lower

...
Från och med första september i höst kommer det nationella vaccinationsprogrammet för barn i Sverige att omfatta vaccination mot rotavirus. 
Har detta något att göra med typ 1 diabetes? Ja, möjligen, därför att australiska forskare har observerat att färre barn har insjuknat i typ 1 diabetes efter
...
Zarrouk M, Franzén S, Acosta S, Nilsson P, Miftaraj M, Eliasson B, Svensson AM, Gottsäter A
 

Abstract

Studiens syfte: Epidemiologiska data indikerar minskad risk för uppkomst och tillväxt av abdominellt aortaaneurysm (AAA) hos patienter med diabetes mellitus (DM), men DM är samtidigt förenat med ökad

...

UTMÄRKELSE. Aidin Rawshanis avhandlingsarbeten om diabetes och hjärtkärlsjukdom väckte mycket uppmärksamhet långt innan han disputerade i oktober förra året. Hans delstudier är högrelevanta för kliniken och utförda med statistisk metodik i världsklass. Studierna publicerades i några de högst rankade

...
Gå in på nedan www utan lösenord
och ta del av 19 föreläsningar från mötet 13-15/3
Free for you
 
 
Nyhetsinfgo
www red DiabetologNytt

Diabetologiskt Vårmöte

Här nedan kan du nå föreläsningarna som PDF eller som länk till presentation.

  Att mäta fysisk aktivitet_diabetologiskt

...

Fournier gangrene (FG), a necrotizing infection of the perineum, is a relatively rare but potentially fatal complication of treatment with sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors, new data from the US Food and Drug Administration (FDA) suggest.

The FDA had previously added a warning about FG to

...
UK researchers found that 38% of adults with type 1 diabetes had been misdiagnosed and initially received treatment for type 2 diabetes.
 
The study in Diabetologia said a third of the adults were not prescribed insulin, while half were still being given care for type 2 diabetes 13 years after the
...

 2019 Apr 19. pii: S1542-3565(19)30428-8. doi: 10.1016/j.cgh.2019.04.038. [Epub ahead of print]

Risk Factors for Severe Liver Disease in Patients With Type 2 Diabetes.

Björkström K1Franzen S2Eliasson B3Miftaraj M2Gudbjörnsdottir S3Trolle-Lagerros Y4...

Recension av

”Handbok för livskämpar: till dig som inte vet om du orkar leva”

Filippa Gagnér Jenneteg (red), folkhälsovetare. Susanne Tell, folkhälsovetare & Jan Beskow, professor emeritus i psykiatri. Libris Bokförlag 2018 Häftad 149 kr

https://www.libris.se/handbok-for-livskampar-1.1132141

 

Författarna har tillsammans många års erfarenhet av egna

...
Medicinsk kommentar av
Åke Sjöholm, docent, överläkare, veckans Läkartidning
 

Nyligen godkändes dapagliflozin som första adjuvanta läkemedel till insulin hos vissa vuxna med typ 1-diabetes. Vi väntar på mer info från Läkemedelsverket i Sverige och företaget - innan formell förskrivning kan ske.

 

Läs

...
Researchers analyzed 6,242 individuals from the 2016-2017 Type 1 Diabetes Exchange Clinical Registry and found that
 
9.5% of those with HbA1C levels in the range of DCCT 9% or more experienced a diabetic ketoacidosis episode,
 
compared with
 
1.7% of those with levels between the range of DCCT 7% or 52
...
Svenska Läkaresällskapet
Press release
 
Preventiva insatser är avgörande för hälso- och sjukvårdens utveckling och ett av de sex områden som Svenska Läkaresällskapet lyfter i sitt nya idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård. Hör Anna Kiessling om vikten av preventiva insatser och läkarkårens ansvar för
...
Research finds brain differences tied to hypoglycemia unawareness. A small UK study in Diabetologia showed that men with type 1 diabetes and hypoglycemia unawareness had significantly less brain activity in regions associated with memory and emotional experience, an indication of their inability to
...
Among overweight or obese patients with prediabetes or type 2 diabetes, those who ate 12 eggs/week or more (high-egg diet) had similar blood levels of cardiovascular disease markers as those who ate fewer than 2 eggs/week (low-egg diet) in a year-long study.
 
"These findings suggest that it is safe for
...
International Centre for Parliamentary Studies arrangerade 2018-05-16 ett möte i Brussel för att diskutera Diabetes i Europa. Representanter för alla medlemsländer var inbjudna liksom en del representanter för industrin. Totala antalet deltagare var ca 40 personer. Från Sverige var vi två,
...
Två högintressanta artiklar har nyligen publicerats angående behandling med metformin under graviditet.
 
En norsk metaanalys av två randomiserade studier (1) av metformin eller placebo vid PCOS visar, att de barn som exponerats för metformin är större och har högre förekomst av övervikt vid fyra års
...
Föredrag av Gustaf Christoffersson om hur man kan hindra immunförsvaret från att attackera de insulinproducerande cellerna vid typ 1-diabetes.
 
Gustaf Christoffersson, som forskar om diabetes typ 1, får Gustafssonpriset till unga forskare vid Kungl. Tekniska högskolan (KTH) och Uppsala universitet.
...
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.
 
Handlingsplanen lyfter tre
...
 
har fått en vädjan från en mamma till en flicka med typ 1 diabetes att sprida information om en pågående namninsamling vars syfte är att Barndiabetesfonden skall bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.
 
Namninsamlingen har på drygt 3 veckor samlat in 9781 underskrifter,
...
En konstgjord bukspottkörtel ser ut att vara säker och effektiv på kort sikt vid typ 1-diabetes, enligt en metaanalys i tidskriften BMJ. En svensk expert tror att tekniken snart finns på hemmaplan, skriver Maria Gustavsson www.dagensmedicin.se
 
Det helautomatiserade pumpsystemet har sensorer som
...
5 åtgärder som gör att du lever 14 år längre
 
Forskare vid Harvard har analyserat 34 års data från 78 865 kvinnor samt 27 års data från 44 354 män. Samtliga hade deltagit i två av varandra oberoende studier, Nurses´Health Study respektive Health Professionals Follow-up Study.
 
Forskarna analyserade hur fem
...
Alternativa fakta är inget alternativ
Referat och reflektioner från ett Swedish Nutrition Foundation-seminarium
om samverkan för kunskap om mat och hälsa
 
Swedish Nutrition Foundation (SNF) anordnade den 26 april 2018 ett seminarium i Lund om hur samverkan mellan olika aktörer inom utbildning,
...
Press release
NY SMARTARE VERSION AV CONTOUR®DIABETES-APPEN MED NYA FUNKTIONER FÖR
BÄTTRE EGENVÅRD AV DIABETES
 
Ascensia Diabetes Care lanserat idag uppgraderad versionen av CONTOUR®DIABETES-appen i Sverige.
 
Appen innehåller den nya funktionen Mina mönster, som på ett intelligentare sätt analyserar
...
Mean country A1C levels not tied to glycemic performance, study shows
 
UK researchers found that pediatric diabetes centers with greater glycemic variation across a country had higher A1C levels, suggesting that mean A1C levels within an entire country do not provide an accurate summary of the
...