Recension av

”Handbok för livskämpar: till dig som inte vet om du orkar leva”

Filippa Gagnér Jenneteg (red), folkhälsovetare. Susanne Tell, folkhälsovetare & Jan Beskow, professor emeritus i psykiatri. Libris Bokförlag 2018 Häftad 149 kr

https://www.libris.se/handbok-for-livskampar-1.1132141

 

Författarna har tillsammans många års erfarenhet av egna självmordstankar och självmordsförsök alternativt levt nära någon som tagit sitt liv eller arbetat som behandlare inom vården och/eller forskat om suicid. Målet har varit att skriva den bok de själva önskat hade funnits, när de mått som sämst.

Jan Beskow har tidigare skrivit böcker i ämnet; bl.a. Självmord och självmordsprevention – om livsavgörande ögonblick (2000) samt Suicidalitet som problemlösning, olyckshän-delse och trauma (2013), den senare tillsammans med Astrid Palm Beskow och Anna Ehnvall.

Titlarna illustrerar den förändring som skett med språkbruket, nu används helst suicid/alitet, bl.a. för att markera mindre av fördömanden och i högre grad förmedla hopp. Den aktuella bokens mycket fina titel gör detta anslag mycket tydligt.

Båda orden används i boken, då suicid ännu inte är ett vedertaget ord för gemene man. Hela boken är skriven på rak, enkel prosa.

Här finns många citat som har fått sina egna kursiverade sidor – det har uppenbarligen varit viktigt att låta livskämparna själva få komma till tals; ”Så här var det för mig”. Texten skall kunna nå en individ som brottas med suicidtankar, men den är också tänkt att utgöra ett stöd för närstående. Och, skulle jag vilja tillägga, den är också en bra kunskapskälla för professionella som kommer i kontakt med människor i liknande kris.

Suicid är ett folkhälsoproblem och den vanligaste dödsorsaken bland 15-44 år gamla män i Sverige och den vanligaste bland 15-29 år gamla kvinnor. Suicid är 2,5 gånger vanligare bland män än bland kvinnor. Varje år dör ungefär 1500 personer – 1 var 6:e timma! – i suicid i Sverige.

Kroppslig sjukdom kan vara en betydelsefull komponent i skedet som föregår suicidhandling. Det gäller psykisk och viss neurologisk ohälsa men även vid andra sjukdomar som t.ex. diabetes finns en ökad risk.

Detta betyder att man inom kroppssjukvården bör vara observant på tecken på depression och medveten om risken för suicid.

I de inledande orden påpekas att detta inte är en bok, som behöver läsas från början till slut. Boken är uppdelad i 8 kapitel, som alltid inleds med tre punkter om innehållet, för att underlätta valet. Jag tar här upp något av detta     – och hoppas väcka Ditt intresse!

Första kapitlet Du är inte ensam!” är kanske det viktigaste?

Förmedlar hopp bl.a. genom mantrat: ”Även detta kommer att passera” – psykisk smärta håller inte samma styrka hela tiden. Här finns också tips på hur man kan berätta – muntligt eller skriftligt - för sina närstående om sina suicidtankar.

Sedan följer

  • Vad är egentligen självmordstankar?

Skiljer på tillfälliga, långvariga och plötsliga självmordstankar och de olika förhållningssätten man bör ha till dem.

  • Tips som kan underlätta i det svåra. Det viktigaste; Tag hand om dig själv! Därefter följer många konkreta råd; bl.a. om kroppen och sömnen. Detta kapitel är långt och omfattande – sist kommer tre budskap författarna vill skicka med; Tro inte på allt du tänker, tro inte på allt du känner, tro inte på allt folk säger!
  • Metod för problemlösning. Här utgår författarna från en process: olösta problem – trötthet – psykisk smärta – ensamhet – suicidtankar och vad som kan göras vid respektive steg.
  • Skapa mening i livet utifrån fyra perspektiv på mening; Kroppens mening, psykets mening, psykosocial mening och andlig mening
  • Att hantera livets svårigheter och besvikelser. Betonar svårigheterna med att tänka rationellt när hjärnan är överväldigad av starka känslor.
  • Till dig som är närstående. Tag alltid tankar på självmord på allvar, men du behöver inte gripas av panik. Lyssna! Fyra myter om suicid granskas. Dessutom formuleras tre grundregler om du är orolig för att någon tänker ta sitt liv:
  1. Våga fråga!
  2. Om personen svarar ”Ja”, lämna inte denne ensam!
  3. Se till att personen får professionell hjälp. Här ges också många förslag på vad den närstående själv kan göra för livskämpen i vardagsmiljön.

- Få hjälp & lär dig mer I detta kapitel finns det mesta samlat, hjälpkontakter

      hemsidor, föreningar som arbetar med olika typer av psykisk ohälsa, speciell

      information till den som är ung och till den anhörige. Här finns också många 

      värdefulla läs- och lyssnartips för alla åldrar.

Boken är en saklig handbok, ingen litterär eller filosofisk skrift. Tydliga instruktioner till den som är nödställd, fet stil vid det som författarna vill betona, viktiga fakta och betydedelsefulla sammanfattningar i blekt gröna rutor. Informationen finns upprepad på flera ställen – författarna är väl medvetna om att en person emotionellt ur balans har svårt att bläddra i en bok. På omslagets flikar finns vad som behöver göras vid en akut kris.

Bland tipsen finns flera KBT-övningar beskrivna, t.ex. kring tankefällor. Jag bedömer att de är svåra att genomföra på egen hand, men kanske just sådant som kan vara bra för en närstående att hjälpa till med?

Sorgligast i boken? Att författarna varit nödtvungna att påpeka att den som söker hjälp ofta behöver ropa många, många gånger på professionell hjälp. 

Har författarna då uppnått det mål de satt upp? Jag bad en klok person i min närhet, vars vuxne son varit i grav personlig kris med allvarliga suicidtankar men nu mådde mycket bättre, att läsa boken och ge sina synpunkter. Hon berättade att hon bara orkat bläddra i den, läsa lite i början, den väckte alltför många svåra tankar hos henne själv, hon kunde inte somna. Hon kunde därför inte heller tänka sig att rekommendera den till sonen. Jag föreslog henne att låta den ligga framme hemma så att sonen vid besök kunde se den och själv göra ett val.

Den förefaller mig vara en gedigen och hjälpsam handbok för livskämpar och de som finns i deras närhet. Jag hoppas att den når ut till många! Men det är viktigt, som i de flesta andra sammanhang; att inte pracka på, bara visa engagemang och att hjälp finns att få.

På uppdrag av DiabetologNytt

Marie Insulander,

leg. psykolog och psykoterapeut.

__________________________________________________

https://www.libris.se/handbok-for-livskampar-1.1132141

På www finns endan kompletterande info

HANDBOK FÖR LIVSKÄMPAR

till dig som inte vet om du orkar leva

JAN BESKOW ,  FILIPPA GAGNÉR JENNETEG ,  SUSANNE TELL 2018, DANSKT BAND

Du är inte ensam i din plåga. Är det något enda vi vill att du ska få med dig från den här boken, så är det detta. Du är inte ensam. Oavsett hur det känns just nu. 

Den här boken är till dig som mår dåligt, kanske riktigt dåligt. Så dåligt att du ibland kanske ofta tänkt att du inte orkar fortsätta leva. Att det vore lika bra att försvinna. 

Vi tre som har skrivit den här boken har tillsammans både personlig erfarenhet av att själva ha levt många år med självmordstankar och självmordsförsök, men också professionell erfarenhet av att arbeta med att förebygga att människor tar sitt liv. 

Handbok för livskämpar är den bok vi själva önskar hade funnits när vi mådde som värst. En lättillgänglig och handfast vägledning för dig som plågas av självmordstankar. I den har vi samlat några av de viktigaste erfarenheterna som vi har gjort genom åren. Vi delar bland annat med oss av handfasta tips och råd, strategier för hur man kan stå ut när man mår som sämst, vägledning i hur man kan förstå sig själv och sina tankar och hur man kan bära sig åt för att söka hjälp. Boken innehåller även många personliga berättelser samt ett kapitel om hur man kan stötta någon som tänker på att ta sitt liv. 

Oavsett hur just din kamp ser ut kom ihåg att vi är många som kämpar tillsammans. Du är inte ensam. Det finns en framtid för dig också. Så släpp inte taget. Så länge du lever kan saker ändras till det bättre. Du är en riktig livskämpe!

Sagt om boken: 

"Den här boken behöver alla ta till som livskunskap, för alla kommer vi någon gång i livet antingen själva eller möta någon som kämpar med livet! Mycket värdefull information men också bra praktiskt upplägg för egna reflektioner, fantastiskt! Äntligen en bok som ett konkret verktyg för livskämpar!" Inger Händestam, ordförande Riksförbundet SPES, SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Författare till boken Livskämpar:

Filippa Gagnér Jenneteg är folkhälsovetare och har mångårig erfarenhet av egen suicidalitet. Hon är utbildad instruktör i MHFA  Första hjälpen till psykisk hälsa, och är styrelseledamot i Suicidprevention i Väst. Hon arbetar idag med utbildning och projekt kring patientinflytande, gentemot psykiatrin, socialpsykiatrin och brukarföreningar.   

Susanne Tell är folkhälsovetare, har mångårig erfarenhet av egen suicidalitet och är utbildad instruktör i YAM  Youth Aware of Mental health. Hon arbetar idag med utbildning och utvecklingsfrågor kring suicidprevention, gentemot psykiatrin och socialpsykiatrin.   

Jan Beskow är professor emeritus i psykiatri och har arbetat med suicidprevention som forskare, kliniker och lärare under hela sitt yrkesverksamma liv, vid Göteborgs universitet och Linköpings universitet. Han har tidigare gett ut ett antal böcker i ämnet, senast Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma.