Medicinsk kommentar av
Åke Sjöholm, docent, överläkare, veckans Läkartidning
 

Nyligen godkändes dapagliflozin som första adjuvanta läkemedel till insulin hos vissa vuxna med typ 1-diabetes. Vi väntar på mer info från Läkemedelsverket i Sverige och företaget - innan formell förskrivning kan ske.

 

Läs artikeln i sin helhet utan lösenord pdf 3 sidor, möljligheter och risker

http://lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Kommentar/2019/04/Adjuvant-behandling-vid-diabetes-typ-1--en-oversikt/

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Huvudbudskap

• Insulin och dess analoger har hittills och i nästan 100 år varit enda officiellt godkända behandling av typ 1-diabetes i Sverige.

• I klinisk praxis har emellertid olika läkemedel mot typ 2-diabetes ibland använts som adjuvans till insulin vid typ

1-diabetes utanför indikation.

• Helt nyligen har EMA (European Medicines Agency) godkänt en SGLT2 (natriumglukossamtransportör)-

hämmare, dapagliflozin, som adjuvant behandling för selekterade vuxna med typ 1-diabetes.

• Denna medicinska kommentar utgör en exposé av olika adjuvanta behandlingar vid typ 1-diabetes som används i klinisk praxis, med fokus på SGLT2-hämmare, och dessas för- och nackdelar.