Dear Colleagues,
 
It is our pleasure to invite you to the 53rd Annual Meeting of the Scandinavian Society for the Study of Diabetes (SSSD) in Turku, Finland, 11-13 April 2018.
 
The objective of the Annual Meeting of SSSD is to give diabetes researchers and clinicians in the Nordic and neighbouring
...
Wathik Alsalim
Biträdande överläkare
Endokrinologiska kliniken, Skånes Universitetsjukhus SUS, Lund.
 
Sverige är bland de europiska länder som har tagit emot flest invandrare under de senaste åren. De flesta nykomna invandrare till Sverige, har Mellanöstern som ursprungsområde där förekomsten av typ 2
...
1. 2017 var det år då Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi (BLF endodiab) markerade i sina rekommendationer att standardmetod för mätning av glukos hos insulinbehandlade barn är mätning med subkutan sensor. Detta kan göras med vad som i internationellt konsensus (Diabetes Care dec 2017)
...
Typ 1 diabetes
Antalet äldre med typ 1 diabetes har vuxit. I NDR finns det för 2016 registrerat ca 10 000 patienter med ”typ 1 diabetes (inklusive LADA)” med ålder över 65 år, ca 3 000 över 75 år, ca 400 över 85 år och ca 100 över 90 år. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som leder till att
...
Ulf Wallin
Barnpsykiater, med dr
KompetensCentrum Ätstörningar - SYD
 
Ätstörningar
Svårigheter med att äta, som grundar sig i ett psykiatriskt tillstånd, kan ta sig flera olika uttryck. En del av dessa kan ha stor påverkan på en samtidig diabetessjukdom, medan en del kan bidra till att utlösa en typ
...
Mjölkersättning med sönderslagna komjölkproteiner förhindrar inte typ 1-diabetes hos barn med anlag för sjukdomen. Det visar en ny randomiserad studie där svenska barn ingår, skriver Maria Gustavsson www.dagensamedicin.se.
 
– Resultaten är en besvikelse. Vi har jobbat med detta i 25 år och hoppades
...
uppe till vänster finns senaste numret,
klickbar pdf fil
 
Önskar God Läsning!
 
Tidningen kommer till medlemmar i
SFD närmaste veckan
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
Press release
Epigenetikern Charlotte Ling vid Lunds universitets Diabetescentrum har för första gången kunnat kartlägga hela metylomet i de langerhanska öarna som bland annat producerar insulin. Ling menar att det kan jämföras med när man första gången kunde analysera hela genomet.
 
Metylomet är en karta
...
I fredags uppdaterades produktresumén för Jardiance (empagliflozin) med huvudresultaten i EMPA-REG Outcome.
 
Jardiance minskade risken för död med en tredjedel hos patienter med typ 2-diabetes och etablerad hjärtkärlsjukdom i EMPA-REG Outcome.
 
Kardiovaskulär död är den överlägset vanligaste
...
FDA label update will increase drug use in persons with historical contraindications or precautions.
 
From 1950 to 1995, we only had 1 class of drugs for type 2 diabetes. Then in 1994, metformin was approved in USA. And it has become the cornerstone therapy for patients with type 2 diabetes.
 
There
...
11 januari 1922 för 95 år sedan gavs första insulin-injektionen vid T1DM. Mycket har hänt sedan dess, utveckling av bättre insuli-ner, både kortverkande och lång-verkande. Ultrakortverkande in-sulin kommer inom ett halvår.
 
Insulinpump för drygt 40 år sedan revolutionerade tillvaron för många. I
...
Författare: Elin Karlsson
Handledare: Eva Rask, överläkare och Erik Schwarcz, överläkare
Medicinmottagning 1, USÖ
Medicinska fakulteten, Örebro Universitet
Örebro
 
TLV har enligt uppgift tagit del av studien
Angivna figurer och tabeller saknas då www script har svårt att stödja detta digitalt
 
Abstrakt:
Bakgrund: Att
...
From Gold Study
Marcus Lind, MD, PhD; William Polonsky, PhD; Irl B. Hirsch, MD; Tim Heise, MD; Jan Bolinder, MD, PhD;
Sofia Dahlqvist; Erik Schwarz, MD, PhD; Arndís Finna Ólafsdóttir, RN; Anders Frid, MD, PhD; Hans Wedel, PhD; Elsa Ahlén, MD; Thomas Nyström, MD, PhD; Jarl Hellman, MD
 
JAMA
...
freeware och utabn lösenord, ladda ner
 
Rapporten fokuserar på att ge en övergripande bild av hälso- och sjukvårdens resultat utifrån sex frågeställningar. I rapporten presenteras 54 indikatorer utifrån Socialstyrelsens ramverk för
...
Ketone self-monitoring rates were high among very young children, whereas older adults infrequently checked their ketones, even when blood glucose was high, according to findings published in Diabetes Care.
 
Anastasia Albanese-O’Neill, PhD, ARNP, CDE, assistant professor in the College of Nursing
...
Ketone self-monitoring rates were high among very young children, whereas older adults infrequently checked their ketones, even when blood glucose was high, according to findings published in Diabetes Care.
 
Anastasia Albanese-O’Neill, PhD, ARNP, CDE, assistant professor in the College of Nursing
...
Jönköping University Press release
Bättre förståelse för barns hälsa
 
Tjugo procent av alla barn i Sverige har en långvarig sjukdom, till exempel diabetes eller reumatism. I en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Christina Peterson undersökt hur vårdpersonal kan
...
Störd glukosmetabolism och diabetes som riskmarkörer för nedsatt kognition och demens – en översiktElin Dybjer 1,2, Peter M Nilsson 2
1. Internmedicinska kliniken, Östra Sjukhuset: SU, Göteborg
2. Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 
Ett allt större
...
Press release
 
Novo Nordisk today announced that the European Commission has granted marketing authorisation for Fiasp® for the treatment of diabetes in adults.
 
The authorisation covers all 28 European Union member states.
 
Fiasp® is the brand name for fast-acting insulin aspart. Fiasp® provides
...
Tre immunologiforskare delar på 2017 års Crafoordpris i polyartrit, och en prissumma på sex miljoner kronor. Den belönade forskningen handlar om upptäckten av regulatoriska T-celler, celler som kan liknas vid ordningsvakter i vårt immunförsvar. De bromsar andra immunceller som angriper kroppsegen
...
What does it mean when we say we need to focus on the total or whole patient?
It comes down to focusing on the things that affect the patient’s ability to self-manage their diabetes so they can have a normal life while improving their quality of life, which can include the psychological, financial,
...
VÄLKOMMEN TILL DIABETESFORUM 2017
Diabetesforum hålls den 27-28 april 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre.
 
 
ANMÄL DIG NU
se allra överst på www.dagensdiabetes.se
Klicka på Diabetesforum 2017
 
Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige.
 
Alla
...
Under julhelgen 2016 nåddes vi av beskedet om att vår kollega och vän, allmänläkaren Staffan Lindeberg, Lund, gått bort efter en kort tids sjukdom.
 
Detta vållar förstämning och saknad bland oss som uppskattade Staffan för hans olika värdefulla egenskaper, inte minst det stora intresset och
...
Hypoglykemier skall i första hand behandlas med druvsockertabletter i definierad dos.
Carlson JN, Schunder-Tatzber S, Neilson CJ, et al. EmergMed J Published Online First: [please include Day Month Year] doi:10.1136/ emermed-2015-205637
 
Syftet med denna metaanalys och översiktsartikel var att finna svaret på
...
I världen blir diabetes allt mer vanligt men i Sverige har ökningen planat ut. En stor anledning är att man blivit bättre på att testa personer i riskgrupper.
– Genom att upptäcka vilka som riskerar att få diabetes typ 2 tidigt har vi möjlighet att få dem att ändra livsstil, säger professor
...