Ketone self-monitoring rates were high among very young children, whereas older adults infrequently checked their ketones, even when blood glucose was high, according to findings published in Diabetes Care.
 
Anastasia Albanese-O’Neill, PhD, ARNP, CDE, assistant professor in the College of Nursing
...
Ketone self-monitoring rates were high among very young children, whereas older adults infrequently checked their ketones, even when blood glucose was high, according to findings published in Diabetes Care.
 
Anastasia Albanese-O’Neill, PhD, ARNP, CDE, assistant professor in the College of Nursing
...
Jönköping University Press release
Bättre förståelse för barns hälsa
 
Tjugo procent av alla barn i Sverige har en långvarig sjukdom, till exempel diabetes eller reumatism. I en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Christina Peterson undersökt hur vårdpersonal kan
...
Störd glukosmetabolism och diabetes som riskmarkörer för nedsatt kognition och demens – en översiktElin Dybjer 1,2, Peter M Nilsson 2
1. Internmedicinska kliniken, Östra Sjukhuset: SU, Göteborg
2. Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 
Ett allt större
...
Press release
 
Novo Nordisk today announced that the European Commission has granted marketing authorisation for Fiasp® for the treatment of diabetes in adults.
 
The authorisation covers all 28 European Union member states.
 
Fiasp® is the brand name for fast-acting insulin aspart. Fiasp® provides
...
Tre immunologiforskare delar på 2017 års Crafoordpris i polyartrit, och en prissumma på sex miljoner kronor. Den belönade forskningen handlar om upptäckten av regulatoriska T-celler, celler som kan liknas vid ordningsvakter i vårt immunförsvar. De bromsar andra immunceller som angriper kroppsegen
...
What does it mean when we say we need to focus on the total or whole patient?
It comes down to focusing on the things that affect the patient’s ability to self-manage their diabetes so they can have a normal life while improving their quality of life, which can include the psychological, financial,
...
VÄLKOMMEN TILL DIABETESFORUM 2017
Diabetesforum hålls den 27-28 april 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre.
 
 
ANMÄL DIG NU
se allra överst på www.dagensdiabetes.se
Klicka på Diabetesforum 2017
 
Det här är årets stora mötesplats för alla som har intressen i diabetes och diabetesvård i Sverige.
 
Alla
...
Under julhelgen 2016 nåddes vi av beskedet om att vår kollega och vän, allmänläkaren Staffan Lindeberg, Lund, gått bort efter en kort tids sjukdom.
 
Detta vållar förstämning och saknad bland oss som uppskattade Staffan för hans olika värdefulla egenskaper, inte minst det stora intresset och
...
Hypoglykemier skall i första hand behandlas med druvsockertabletter i definierad dos.
Carlson JN, Schunder-Tatzber S, Neilson CJ, et al. EmergMed J Published Online First: [please include Day Month Year] doi:10.1136/ emermed-2015-205637
 
Syftet med denna metaanalys och översiktsartikel var att finna svaret på
...
I världen blir diabetes allt mer vanligt men i Sverige har ökningen planat ut. En stor anledning är att man blivit bättre på att testa personer i riskgrupper.
– Genom att upptäcka vilka som riskerar att få diabetes typ 2 tidigt har vi möjlighet att få dem att ändra livsstil, säger professor
...
In the January 2017 issue of Diabetes Care, the International Hypoglycaemia Study Group published a recommendation that glucose levels lower than 3.0 mmol/L (54 mg/dL) be documented in clinical trials of glucose-lowering diabetes drugs.1 The group consists of experts from numerous international and US
...
The American College of Physicians has recommended metformin as first-line therapy for type 2 diabetes and advises consideration of four class options for oral pharmacologic treatment if a second agent is required.
 
Amir Qaseem, MD, head of the ACP Clinical Guidelines Committee, and colleagues
...
As our world becomes more interconnected, so do our medical devices: we are connecting devices such as insulin pumps and glucose meters to apps, some of which also have cloud connectivity, enabling patients to share their health data with caregivers and loved ones. But this increased
...
iDCL
från Hans Jönsson
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
 
Äntligen startar International Diabetes Closed Loop trial, iDCL. Största studien med ett closed loop system hittills. NIH, National Insitutes of Health (en amerikansk myndighet), har gjort något
...
Life Expectancy for Type 1 Diabetes
New study shows recent improvement in years of life lost.
 
With minimal studies to evaluate the impact of type 1 diabetes on life expectancy, studies have been developed to retrospectively look at the effects of diabetes on mortality.
 
Diabetes was also compared to other
...

I Sverige finns tre större fonder som stödjer diabetesforskning; Barndiabetesfonden stödjer forskning om typ 1 diabetes, Diabetesfonden all form av diabetes, och Diabetes Wellness all form av diabetes. Observera att alla tre följer reglerna från Svensk Insamlingskontroll, där det för att ha ett

...

Nytt nummer av DiabetologNytt skickas ut med posten

närmaste 1-2 dygnen till Dig som medlem i Svensk Förening 

för Diabetologi.

Tidningen finns redan nu online som pdf.

Gå in på www.dagensdiabetes.se så finns uppe till vänster 

tidningens första sida 

Klicka på denna -  och så kommer hela tidningen

...

Nationellt Programråd NPR för Diabetes har kommit med en uppdaterad remiss-version av Vårdprogram för CGM-pump barn och vuxna.

Mer uppgifter finns om barndiabetes typ 1 diabetes liksom mer utförligt räkneexemepel nederst under Ekonomiska-organisatoriska konsekvenser

Detta vårdprogram harmonierar

...

» Jämfört med många andra länder är dödligheten i diabetes typ 2 låg i Sverige, rapporterar Läkartidningen. Förutom god blodsockerkontroll, tidig upptäckt av sjukdomen och friska njurar, framhäver tidningen god tillgång på kolesterol- och blodtryckssänkande läkemedel som viktiga i den svenska

...

Amerikanska forskare har kommit ett steg närmare drömmen om ett sätt att ersätta förstörda insulinceller med nya fungerande celler.

Ett ämne från brunalger kan skydda transplanterade celler från att förstöras samtidigt som de kan läsa av blodsockernivån.
Resultaten har publicerats i tidskrifterna Nature och

...

Interoperability is an increasingly important component of med tech, due to the need for communication and data exchange within a networked system of other devices, electronic health records and clinicians. Poor interoperability is blamed for problems like "alarm fatigue" whereby poorly networked

...

Flera har reagerat och tagit kontakt med www red DiabetologNytt

  1. Har i sin tidning kurser kring LCHF-kost vid typ 1 diabetes

”Ringde och frågade vilka som medverkar, föreläser eller håller i grupperna kring LCHF vid typ 1 diabetes. Det är patientträffar. Skrämmande att det finns forum för detta vid typ

...

Sara was diagnosed with type 1 diabetes at 11 years of age. She successfully managed the condition until age 15 years when, body conscious and worried that she was overweight, she discovered a secret after accidently skipping her insulin: She lost weight.

So began her struggle with "diabulimia," a

...

Fler och fler universitet, Uppsala 2015/16 och nu VGR, erbjuder 60 poängs utbildning i Diabetesvård ny inriktning för specialistsjuksköterskeprogrammet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

UTBILDNING. Från och med nu i höst kan legitimerade sjuksköterskor få en magisterexamen inom diabetesvård vid

...